Przyrządy antropometryczne

Przyrządy antropometryczne Przyrządy antropometryczne to narzędzia i urządzenia używane do pomiarów antropometrycznych, czyli pomiarów cech ciała ludzkiego, takich jak wysokość i masa ciała, obwody, długość kończyn, proporcje ciała itp. Te pomiary są ważne w wielu dziedzinach, w tym w naukach medycznych, sporcie, antropologii, ergonomii, projektowaniu odzieży, badaniach nad rozwojem dziecka Dowiedz się więcej…