Ocena sposobu żywienia

Do metod oceny sposobu żywienia należą następujące metody: Metoda 24-godzinnego wywiadu Metoda bieżącego notowania Metoda Wellnavi Metoda częstości spożycia (FFQ Food FrequencyQuestionnaire) Metoda punktowa Metoda inwentarzowa  Metoda wagowa Metoda rejestracyjno-wagowa Metoda chemiczno-analityczna Ze względu na czas metody oceny żywienia można podzielić na: Metody retrospektywne  polegają na odtwarzaniu z pamięci przez badanego spożytych produktów, Dowiedz się więcej…

PRODUKTY SPOŻYWCZE JAKO ŹRÓDŁO SKŁADNIKÓW ODŻYWCZYCH

Optymalne komponowanie diety należy rozpatrywać w dwóch aspektach: ilościowym – dostarczanie organizmowi energii oraz składników pokarmowych w ilościach zgodnych z zapotrzebowaniem; jakościowym – tryb żywienia, dobór w posiłkach produktów pochodzących z różnych grup Zgodnie z zaleceniami WHO i FAO różnorodność diety dobowej powinna być oceniana przy zastosowaniu podziału produktów spożywczych Dowiedz się więcej…

Konsultacje dietetyczne

Konsultacja dietetyczna to pierwsze spotkanie z dietetykiem. Ma ono charakter długiej rozmowy podczas której przeprowadzony zostaje szczegółowy wywiad zdrowotny i żywieniowy. W praktyce oznacza to przyjrzenie się ogólnemu stanu zdrowia,  omówienie trybu życia, udział wysiłku fizycznego oraz ocenę nawyków żywieniowych. Konsultacja trwa średnio 60-90 min, podczas której wykonywane są pomiary Dowiedz się więcej…

Profesjonalna analiza składu ciała

W gabinecie posiadamy profesjonalny analizator (certyfikat medyczny) składu ciała. Analizator umożliwia wykonywanie pełnego pomiaru komponentów składu ciała oraz monitorowanie zmian w czasie. 8 elektrod umożliwia wykonanie precyzyjnego i kompletnego pomiaru całego ciała oraz pomiaru segmentowego (dla prawej i lewej ręki, prawej i lewej nogi oraz korpusu osobno). Co to jest Dowiedz się więcej…

woman using body tape measure while measuring her waist

Co musisz wiedzieć o przemianie materii?

Metabolizm (przemiana materii) to zespół przemian biochemicznych zachodzących w organizmie (reakcje rozpadu i syntezy związków chemicznych), dzięki którym możliwe jest przeżycie każdej jego komórki. Wszystkim procesom metabilicznym zachodzącym w komórkach towarzyszą przemiany energii: procesy kataboliczne – złożonych związków organicznych zachodzące w organizmie procesy anabiliczne – procesy syntezy złożonych struktur i związków chemicznych (białekustrojowych, enzymów, hormonów, ciał odpornościowych) z elementów prostych Jednostką ilości energii uzyskiwanej z różnych substratów Dowiedz się więcej…

Stabilność witamin a technologia potraw

Straty witamin i innych składników występują na każdym etapie przygotowywania potraw.  Wrzątek pozbawia roślin wielu cennych witamin, ale już nawet temperatura w lodówce może sprawić, że warzywa i owoce stracą część składników odżywczych. Skutecznym sposobem utrwalania składników jest zamrażanie. Gdy kupujesz mrożone produkty, nie miej obaw, iż są one mniej wartościowe od tych świeżych, dostępnych na rynku. Przechowywanie potraw Dowiedz się więcej…

Prawidłowy przyrost masy ciała w ciąży

Prawidłowy przyrost masy ciała w ciąży Dla prawidłowego rozwoju dziecka ma znaczenie odpowiednia masa ciała przyszłej mamy jeszcze przed ciążą jak również optymalny jej przyrost w trakcie ciąży. Body mass Index (BMI) Najczęściej wykorzystywanym wskaźnikiem wagowo-wzrostowym pozwalającym na ocenę masy ciała jest wskaźnik BMI (Body Mass Index). W zależności od Dowiedz się więcej…