Na łamach recenzowanego czasopisma Pomeranian Journal of Life Sciences ukazał się artykuł „Assessment of selected body composition parameters and nutritional habits of American football players in Poland: a prospective and observational study” autorstwa: dr Agata Mroczek, dr Antonina Kaczorowska, dr Ewelina Lepsy.

Cała publikacja w języku angielskim kliknij tutaj. Możesz też pobrać cały plik plik w pdfie.

W dzisiejszych czasach naukowcy publikują już prawie wyłącznie w języku angielskim. Przygotowałam natomiast specjalnie dla Was dla wstępnego zapoznania się z artykułem tłumaczenie w języku polskim. Przyjemnej lektury!

Streszczenie w języku polskim

Wstęp. Futbol amerykański to w Polsce coraz bardziej popularna dyscyplina sportu. Osoby uprawiające sport stanowią grupę o specyficznych potrzebach żywieniowych. Zbilansowana i racjonalna dieta jest bardzo ważnym elementem w procesie treningu sportowca. Nie tylko budowa i skład ciała, ale także właściwe sposób żywienia stanowi główną determinantę osiąganych wyników, decydując o zwycięstwie lub porażce zawodnika. 

Cel pracy. Celem pracy jest ocena składu ciała i zachowań żywieniowych piłkarzy futbolu amerykańskiego.

Materiał i metody. Badaniami objęto grupę 46 zawodników futbolu amerykańskiego klubu Towers Opole, w tym seniorów (n=31) i juniorów (n=15). Dokonano pomiarów: wysokości, masy i składu ciała (BF, FM, FFM, MM, TBW), BMI oraz oceny zachowań żywieniowych przy użyciu autorskiego kwestionariusza ankiety. Analizy statystyczne wykonano za pomocą testu t-Studenta oraz Chi^2 w programie Statistica 13.0 PL

Wyniki. Wysokość ciała (BH), masa ciała (BM), BMI, procentowa zawartość i w kilogramach tkanki tłuszczowej (BF, FM), beztłuszczowa masa ciała (FFM), masa mięśni (MM) oraz wody (TBW) zawodników wynosiły odpowiednio wśród seniorów: 183,1 cm, 94,5 kg, 28 km/m2, 21,9%, 20,8 kg, 74,9 kg, 71,6 kg, 56,6%; a juniorów: 174,7 cm, 81,6 kg, 26,5 km/m2, 20,9%, 17,6 kg, 66 kg, 62,6 kg, 57,9%. Wysokość, masa ciała, BMI oraz beztłuszczowa masa ciała i masa mięśni były istotnie wyższe w grupie seniorów (p<0,01). Analiza zachowań żywieniowych wykazała, że seniorzy istotnie częściej niż juniorzy spożywali codziennie mięso i wędliny 66,7% vs 28,6% (p < 0,01), sery oraz śmietanę i sery pleśniowe 99,33% vs 71,43% (p < 0,05), uzupełniali płyny głównie wodą mineralną 63,33% vs 14,29% (p > 0,05), a sporadycznie lub wcale napojami energetyzującymi 83,33 vs 50,00% (p < 0,05).

Wnioski. Seniorzy wykazują się większymi parametrami budowy somatycznej. Częstość występowania prawidłowych zachowań żywieniowych wśród seniorów i juniorów jest na zbliżonym poziomie, aczkolwiek grupa seniorów miała korzystniejsze zachowania żywieniowe niż grupa juniorów.

Słowa kluczowe: skład ciała, zachowania żywieniowe, futbol amerykański

Cała publikacja w języku angielskim kliknij tutaj. Możesz też pobrać cały plik plik w pdfie.
Jeśli artykuł okazał się pomocny – udostępnij!