Przed dokonaniem pomiaru należy zaznaczyć na ciele badanego punkty antropometryczne. Następnie przygotować i skalibrować instrumenty antropologiczne. Dokładność pomiaru musi być zgodna z dokładnością użytego instrumentu pomiarowego.

Pomiarów wysokościowych i długościowych oraz szerokościowych/głębokościowych dokonuje się przy użyciu antropometru i cyrkla kabłąkowego.

Pomiary wysokościowe ciała

Pomiary wysokościowe i długościowe
Wysokość ciała (B-v)Basis-vertex
Wysokość punktu suprasternale (B-sst)  Basis – suprasternale
Wysokość barkowa (B-a) Basis – akromion
Wysokość punktu daktylion(B-daIII) Basis – daktylion III
Wysokość punktu symphysion
(długość kończyn dolnych)
(B-sy) Basis-symphysion
Wysokość kolanowa (B-ti)  Basis – tibiale
Wysokość siedzeniowa (Bs-v) Basis siedzeniowa – vertex
Rozpiętość ramion tzw. siąg (daIII-daIII) daktylion III – daktylion III
Długość ramienia (a-r) akromion – radiale
Długość przedramienia(r-sty) radiale – stylion
Długość ręki (sty-daIII) stylion – daktylion III
Długość podudzia (ti-sph) tibiale – sphyrion
Długość stopy (pte-ap) pternion – akropodion
Pomiary pośrednie
Długość kończyny górnej (B-a)-(B-daIII)
pomiar 3-4
Basis – akromion
Basis – daktylionIII 
Długość uda(B-sy)-(B-ti)
pomiar 5-6
Basis – symphysion 
Basis – tibiale
Długość tułowia (B-sst)-(B-sy)
pomiar 2-5
Basis – suprasternale
Basis – symphysion 
Długość siedzeniowa kończyn dolnych 1-7(B-v)-(Bs-v) pomiar 1-7 Basis – vertex
Basis siedzeniowa – vertex
Pomiary szerokościowe
Szerokość barków (a-a)akromion – akromion
Szerokość klatki piersiowej (thl-thl)thoracolaterale –  thoracolaterale
Głębokość klatki piersiowej (xi-ths)xiphoidale – thoracospinale
Szerokość miednicy(ic-ic)iliocristale – iliocristale
Szerokość bioder (tro-tro)trochanterion – trochanterion
Szerokość kolana (epm-epl)epicondylion medialis – epikondylion lateralis
Szerokość nasady dalszej podudzia (mlt-mlf)malleorale tibiale – malleorale fibulare
Szerokość stopy (mtt-mtf)metatarsale tibiale – metatarsale fibulare
Szerokość łokcia (cm-cl)cubitale mediale – cubitale laterale
Szerokość nadgarstka (spr-sp[r]u)supracarpale radiale –
supracarpale ulnare
Szerokość ręki(mr-mu)metacarpale radiale – metacarpale laterale

Bibliografia

  1. Charzewska J., Kopiczko A., Łopuszańska-Dawid M., Bieńko N., Pastuszak A.: Przewodnik do ćwiczeń z antropologii. Cz.1. Wydanie II poprawione i rozszerzone. Wydawnictwo Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Warszawa 2019. 
  2. Malinowski A., Bożiłow W.: Podstawy antropometrii. Metody, techniki, normy. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź 1997.
  3. Iwanek B., Rogowska E.: Antropologia: materiały do ćwiczeń. Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu, Gdańsk 2011. 
  4. Łaska-Mierzejewska T. (red.): Ćwiczenia z antropologii – praca zbiorowa. Wydawnictwo Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Warszawa 2002.