TEST FULLERTON (Senior Fitness Test)

 Jest zalecany przez Międzynarodową Radę Nauk o Sporcie i Wychowaniu Fizycznym (ICSSPE – CIEPSS) jako wyjątkowo użyteczny w wielowymiarowej ocenie sprawności fizycznej osób w starszym wieku (powyżej 60 r.ż.). Umożliwia obserwację stopniowego obniżania się sprawności z wiekiem. Ocenia tolerancję, siłę i gibkość górnej i dolnej części ciała, a także zwinność oraz równowagę. 

Test składa się z 6 kolejno wykonywanych części: 

 • Próba zginania przedramienia (Arm Curl Test) 
 • Próba „drapania po plecach” (Back Scratch) 
 • Wstawianie z krzesła w ciągu 30 sek. (30 Second Chair Stand) 
 • Próba „siad i dosięgnięcie” (Chair Sit-and-Reach) 
 • Próba „8 stóp – wstań i idź” (8 – Foot Up-and-Go) 
 • Test 6-minutowego marszu (6-Minute Walk Test) lub Próba 2-minutowego marszu (2-Minute Step-in-Place) 

 PRÓBA ZGINANIA PRZEDRAMIENIA 

Cel: ocena siły górnej części ciała 

 • ciężarek w sprawniejszej ręce, 
 • kobiety 5lb – 2,27 kg (1lb – 0,45 kg), 
 • mężczyźni 8lb – 3,363 kg 
 • modyfikacja 2 kg i 3,5 kg. 

Wynik końcowy: całkowita liczba poprawnie wykonanych ugięć w ciągu 30 sekund. 

PRÓBA DRAPANIA PO PLECHACH 

Cel: ocena elastyczności górnej części ciała 

 • badanie w pozycji stojącej, 
 • próba zetknięcia środkowych palców obu rąk, 
 • pomiar linijką o długości 30 cm. 

Wynik końcowy: odległość zachodzenia na siebie (+) lub oddalenia (-) czubków środkowych palców. 

WSTAWANIE Z KRZESŁA W CIĄGU 30 SEKUND 

Cel: ocena siły dolnej części ciała 

 • siedzenie z plecami wyprostowanymi, 
 • stopy płasko na podłodze, 
 • na sygnał „start” jak najszybsze wstawanie i siadanie. 

Wynik końcowy: całkowita liczba powtórzeń prawidłowo wykonanej czynności w ciągu 30 sekund. 

PRÓBA SIAD I DOSIĘGNIĘCIE 

Cel: ocena elastyczności dolnej części ciała 

 • badany pozwoli wykonuje skłon, 
 • rękoma próbuje sięgnąć jak najdalej, 
 • utrzymanie skłonu przez dwie sekundy. 

Wynik końcowy: odległość od czubków palców dłonie do palców stóp lub zasięg poza palce stóp „+” (zachodzenie paclów dłoni na palce stóp), „-” (oddalenie palców). 

PRÓBA „8 STÓP – WSTAŃ I IDŹ” 

Cel: ocena zwinności/ równowagi 

 • jak najszybsze (ale nie biegiem) i w jak najkrótszym czasie przejście przez wyznaczony dystans 8 stóp (2,44 m). 

Wynik końcowy: czas jaki upłynął od sygnału „start” di momentu powrotu badanego do pozycji siedzącej. 

TEST 6-MINUTOWEGO MARSZU 

Cel: ocena tolerancji wysiłku 

 • test ocenia maksymalny dystans, który mże być pokonany marszem, 
 • na sygnał „start” badani maszerują tak szybko, jak to możliwe (nie biegają) wokół wyznaczonego toru przez 6 minut, 
 • jeśli to konieczne, badani mogą zatrzymać się i odpocząć, a następnie kontynuować marsz. 

Wynik końcowy: całkowita liczba metrów przebytych w ciągu 6 minut. 

PRÓBA 2-MINUTOWEGO MARSZU W MIEJSCU (alternatywa 6-minutowego testu marszowego) 

Cel: ocena tolerancji wysiłku 

 • na sygnał „start” badany rozpoczyna prawą nogą marsz w miejscu unosząc naprzemiennie nogi do wyznaczonej indywidualnie wysokości (połowa uda), 
 • możliwa pomoc w utrzymaniu równowagi poprzez oparcie o ścianę, krzesło, stół. 

Wynik końcowy: liczba uniesień prawej nogi. 

Normy dla kobiet i mężczyzn

Bibliografia:

 1. Rikli R, Jones J. Senior Fitness Test Manual. Champaign, II: Human Kinetics 2001. 
 2. Rikli R, Jones J. Measuring functional fitness of older adults. J Active Aging 2002; 1(1): 23-30. 
 3. Rikli R, Jones J. Development and validation of a functional fitness test for a community-residing adults. Journal of Aging and Physical Activity 1999; 7(2):129-161
 4. Rikli R, Jones J. Functional Fitness Normative Scores for Community-Residing Older Adults, Ages 60-94. Journal of Aging and Physical Activity 1999; 7: 162-181.

Spodobał Ci się artykuł? Udostępnij, aby inni mogli skorzystać.