woman using body tape measure while measuring her waist

Co musisz wiedzieć o przemianie materii?

Metabolizm (przemiana materii) to zespół przemian biochemicznych zachodzących w organizmie (reakcje rozpadu i syntezy związków chemicznych), dzięki którym możliwe jest przeżycie każdej jego komórki. Wszystkim procesom metabilicznym zachodzącym w komórkach towarzyszą przemiany energii: procesy kataboliczne – złożonych związków organicznych zachodzące w organizmie procesy anabiliczne – procesy syntezy złożonych struktur i związków chemicznych (białekustrojowych, enzymów, hormonów, ciał odpornościowych) z elementów prostych Jednostką ilości energii uzyskiwanej z różnych substratów Dowiedz się więcej…