Jak wykonać test kolców i zinterpretować wynik?

Test kolców Test kolców służy do oceny funkcji stawu krzyżowo-biodrowego Wykonanie Fizjoterapeuta stoi za stojącym tyłem pacjentem i znajduje palpacyjnie kolec biodrowy tylny górny (spina iliaca anterior superior) oraz na tej samej wysokości grzebień krzyżowy pośrodkowy. Chociaż w oryginalnym opisie testów proponowana jest pozycja stojąca fizjoterapeuty, zalecam jednak pozycję siedzącą Dowiedz się więcej…

Objaw wyprzedzania – wykonanie i interpretacja

Objaw wyprzedzania (standing flexion test) Wykonanie Pacjent stoi odwrócony plecami do fizjoterapeuty. Fizjoterapeuta palpacyjne odnajduje oba kolce biodrowe tylnej górne. Pacjent stawia stopy równo na podłożu (badanie wykonuje się bez obuwia). Następnie zadaniem pacjenta jest z wyprostowanymi stawami kolanowymi wykonanie powoli skłonu w przód. W skłonie ocenia się położenie i Dowiedz się więcej…

Skuteczność masażu terapeutycznego w leczeniu bólu kręgosłupa: opis przypadku

Na łamach recenzowanego czasopisma Medical Science Pulse ukazał się artykuł “The effectiveness of therapeutic massage in treating back pain: a case report” (Skuteczność masażu terapeutycznego w leczeniu bólów kręgosłupa: opis przypadku) autorstwa: Agata Mroczek, Zuzanna Wybraniec. Poniżej streszczenie artykułu w języku polskim. Publikacja w języku angielskim kliknij.  Wstęp Ból kręgosłupa jest częstym Dowiedz się więcej…

Pomiary antropometryczne

Przed dokonaniem pomiaru należy zaznaczyć na ciele badanego punkty antropometryczne. Następnie przygotować i skalibrować instrumenty antropologiczne. Dokładność pomiaru musi być zgodna z dokładnością użytego instrumentu pomiarowego. Pomiarów wysokościowych i długościowych oraz szerokościowych/głębokościowych dokonuje się przy użyciu antropometru i cyrkla kabłąkowego. Pomiary wysokościowe ciała Pomiary wysokościowe i długościowe Wysokość ciała (B-v) Dowiedz się więcej…

Punkty antropometryczne

Punkty antropometryczne są to dokładnie zdefiniowane miejsca na szkielecie człowieka lub na ciele człowieka. Odległości między nimi lub między nimi a podłożem (podstawą) nazywa się pomiarami antropometrycznymi. Płaszczyzna frankfurcka pozioma to takie ustawienie głowy, w którym odcinek łączący dolną krawędź oczodołu i punkt tragion jest równoległy do podłoża. Głowa – Dowiedz się więcej…