Wpływ fizjoterapii z wykorzystaniem metody PNF na chód u pacjentki po endoprotezoplastyce stawów biodrowych i stawu kolanowego: opis przypadku

Na łamach recenzowanego czasopisma Medical Science Pulse ukazał się artykuł „The effects of physiotherapy using proprioceptive neuromuscular facilitation techniques on the gait of patients after hip and knee arthroplasty: a case report” autorstwa: Antonina Kaczorowska, Jolanta Kaboth, Ewelina Lepsy, Agata Mroczek. Streszczenie w języku polskim Wstęp Dużym problemem pacjentów po endoprotezoplastyce są zaburzenia Dowiedz się więcej…