Ocena równowagi i ryzyka upadku u pacjentów na oddziałach geriatrycznych

Na łamach recenzowanego czasopisma Medical Science Pulse ukazał się artykuł “Evaluation of balance and fall risk in geriatric ward patients” autorstwa: Antonina Kaczorowska, Sylwia Rusek, Ewelina Lepsy, Aleksandra Katan, Agata Mroczek. Cała publikacja w języku angielskim kliknij Streszczenie w języku polskim:  Wstęp. Fizyczne zmiany związane ze starzeniem się mogą zmniejszyć autonomię i niezależność funkcjonalną, Dowiedz się więcej…