„Ocena wybranych parametrów składu ciała i nawyków żywieniowych zawodników futbolu amerykańskiego w Polsce: badanie prospektywne i obserwacyjne”.

Na łamach recenzowanego czasopisma Pomeranian Journal of Life Sciences ukazał się artykuł „Assessment of selected body composition parameters and nutritional habits of American football players in Poland: a prospective and observational study” autorstwa: dr Agata Mroczek, dr Antonina Kaczorowska, dr Ewelina Lepsy. Cała publikacja w języku angielskim kliknij tutaj. Możesz Dowiedz się więcej…

Skład ciała i zachowania zdrowotne starszych kobiet regularnie uczęszczających na zajęcia fitness: badania pilotażowe

Na łamach recenzowanego czasopisma Medical Science Pulse ukazał się artykuł “Body composition and health behaviors among older women attending regular fitness classes: a pilot study” autorstwa: Agata Mroczek, Iwona Dobrowolska, Magdalena Golachowska. Cała publikacja w języku angielskim kliknij Streszczenie w języku polskim:  Wstęp: Średnia długość życia rośnie na całym świecie. Wiele starszych osób cierpi Dowiedz się więcej…

Zmiana składu i proporcji ciała pod wpływem 3-miesięcznego treningu fitness

Na łamach recenzowanego czasopisma Medical Science Pulse ukazał się artykuł “THe CHANGES IN PROPORTION AND BODY COMPOSITION OF A WOMAN PRACTICING GROUP FITNESS TRAINING FOR THREE MONTHS” autorstwa: Agata Mroczek, Magdalena Chawałek. Cała publikacja w języku angielskim kliknij Poniżej streszczenie w języku polskim Wstęp Aktywność fizyczna jest doskonałą formą zapobiegania współczesnym Dowiedz się więcej…