Budowa ciała i sprawność fizyczna oceniana za pomocą Senior Fitness Test: badanie przekrojowe na próbie polskich seniorów

Na łamach recenzowanego czasopisma Medical Science Pulse ukazał się artykuł “Body structure and physical fitness assessed by the Senior Fitness Test: a cross-sectional study in a sample of Polish seniors” autorstwa: Agata Mroczek, Antonina Kaczorowska, Małgorzata Kaczmarzyk. Cała publikacja w języku angielskim kliknij tutaj Streszczenie w języku polskim: Wstęp: Senior Fitness Test (SFT) to Dowiedz się więcej…