Aktywność fizyczna seniorów – zalecenia, rekomendacje i zestaw ćwiczeń

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) definiuje aktywność fizyczną jako każdy ruch ciała wytwarzany przez mięśnie szkieletowe, który wymaga wydatku energii – w tym czynności podejmowane podczas pracy, zabawy, wykonywania prac domowych, podróży, a także uczestnictwa w zajęciach rekreacyjnych. Określenie „aktywność fizyczna” nie należy mylić ze słowem „ćwiczenia”, czyli podkategorią aktywności fizycznej, Dowiedz się więcej…