Taśmy anatomiczne – meridiany mięśniowo-powięziowe

W tradycyjnym systemie nauki anatomii układu ruchu zwykle zwraca się uwagę na kości, mięśnie, więzadła i stawy. Koncepcja działania mięśni, która polega jedynie zbliżaniu się przyczepów w czasie skurczu, wydaje się niewystarczająca. Obecnie wiadomo, że mięsień łączy się także z przylegającymi do niego mięśniami. Mięśnie łączą się i wpływają na sąsiadujące z nimi więzadła. Namięsna wykazuje też powiązania z nerwami i pęczkami nerwowo-naczyniowymi zaopatrującymi mięśnie.

Standardowe myślenie o mięśniu na zasadzie “przyczep początkowy”, “przyczep końcowy” nie uwzględnia tych aspektów:

  1. Transmisji siły poprzez powięzie wewnątrzmięśniowe do mięśni sąsiadujących
  2. Zdolności mięśni do zwiększania napięcia więzadeł
  3. Pociągania przez mięśnie pęczków nerwowo-naczyniowych
  4. Transmisji siły od jednego segmentu ciała do następnego z udziałem taśm mięśniowo-powięziowych przekraczających liczne stawy.

Meridiany mięśniowo-powięziowe można opisać na różne sposoby: jako dokładną jednopłaszczyznową linię, jako połączony stawami łańcuch struktur mięśniowo-powięziowych, jako reprezentację szerszej warstwy powięziowej czy też jako taśmę wypełniającą trójpłaszczyznową przestrzeń.

Pracę na taśmach anatomicznych można stosować z powodzeniem w wielu różnych technikach manualnych i kinezyterapeutycznych.

Taśmy mięśniowo-powięziowe

Taśma powierzchowna tylna

Taśma przemierza tylną część ciała od palców stóp do nosa, umożliwia zachowanie poziomego układu oczu, co zaspokaja ludzką ciekawość oraz wspomaga utrzymanie wyprostowanej postawy ciała i zachowanie stabilności posturalnej. Więcej? Kliknij

Taśma powierzchowna przednia

Taśma pokrywa przednią powierzchnię ciała, zabezpiecza jamę brzuszną i jest tym samym zaangażowana w reakcje obronne. Uczestniczy również w zginaniu tułowia i prostowaniu stawów kolanowych. Więcej? Kliknij

Taśma boczna

Taśma ta kieruje się od bocznego łuku podłużnego stopy do ucha i bierze udział w ruchu skłonu bocznego tułowia, lub przeciwstawia się skłonowi w stronę przeciwną. W ten sposób wspomaga ona zachowanie stabilności ciała w trakcie lokomocji. Więcej? Kliknij

Taśma spiralna

Taśma “owija się” dookoła ciała przekraczając trzy wcześniejsze taśmy. Uczestniczy. w ruchach rotacyjnych występujących w trakcie ruchu i podczas aktywności sportowej. Więcej? Kliknij

Linie ramienia

Cztery linie ramienia stabilizują i poruszają kończyny górne i barki w ich całym, obszernym zakresie ruchomości.

Taśmy funkcjonalne

Trzy taśmy łączą barki z ipsi- i kontralateralnymi kończynami dolnymi, wydłużając ramiona dźwigni kończyn poprzez tułów.

Taśma głęboka przednia

Taśma ta kieruje się od łuku podłużnego przyśrodkowego stopy do podstawy czaszki i obejmuje wszystkie struktury tworzące “centrum ciała”. Zapewnia stabilność osiową stanowiącą podstawę wszystkich ruchów ciała.

Czym nie są taśmy anatomiczne

  • Kompleksową teorią zabiegów manipulacyjnych
  • Kompleksową teorią czynności mięśni
  • Kompleksową teorią ruchu
  • Jednym sposobem analizy struktur ciała
  • Kompletnym tekstem anatomicznym
  • Teorią wspartą naukowo

Szczegółowe opisy każdej z taśm pojawią się w osobnych wpisach na blogu.

Bibliografia:

Myers TW. Taśmy anatomiczne. Meridiany Mięśniowo-Powięziowe dla Terapeutów Manualnych i Specjalistów Leczenia Ruchem. DB Publishing, Warszawa 2010.

Schleip R. (red.) Powięź. Sport i aktywność ruchowa. Edra Urban & Partner, Wrocław 2017.