Taśmy kończyny górnej

Taśmy kończyny górnej wykazują więcej “skrzyżowanych” połączeń mięśniowo-powięziowych z taśmami pionowymi niż występuje w obrębie ich odpowiedników w kończynie dolnej. Taśmy w obrębie kończyn górnych są logicznie rozmieszczone w taśmy powierzchowne i głębokie zarówno przednie, jak i tylne.

Funkcja posturalna

Taśmy anatomiczne kończyny górnej spełniają funkcję posturalną: przeciążenie w obrębie stawów łokciowych wpływa na stan środkowej części kręgosłupa, a nieprawidłowe ustawienie łopatki może spowodować wyraźne przemieszczenie żeber, odcinka szyjnego czy zaburzenie funkcji oddechowej.

Funkcja ruchowa

Cztery linie ramienia stabilizują i poruszają kończyny górne i barki w ich całym, obszernym zakresie ruchomości.

Szczegółowy przebieg taśm

A. TAŚMA GŁĘBOKA PRZEDNIA KOŃCZYNY GÓRNEJ

„Stacje” kostne„Tory mięśniowo-powięziowe”
III, IV, V żebro1
2Mięsień piersiowy mniejszy, powięź obojczykowo-piersiowa
Wyrostek kruczy3
4Mięsień dwugłowy ramienia
Guzowatość promieniowa5
6Okostna kości promieniowej, krawędź przednia
Wyrostek rylcowaty kości promieniowej7
8Więzadło poboczne promieniowe, mięśnie kłębu
Kość łódeczkowata, kości czworoboczne9
Zewnętrzna część kłęby10

B. TAŚMA POWIERZCHOWNA PRZEDNIA KOŃCZYNY GÓRNEJ

„Stacje” kostne„Tory mięśniowo-powięziowe”
1/3 przyśrodkowa część obojczyka, chrząstka żebrowa, powięź piersiowo-lędźwiowa,grzebień biodrowy1
2Mięsień piersiowy większy, mięsień najszerszy grzbietu
Kresa przyśrodkowa kości ramiennej3
4Przegroda przyśrodkowa  międzymięśniowa
Nadkłykieć przyśrodkowy kości ramiennej5
6Grupa mięśni zginaczy
7Kanał nadgarstka
Dłoniowa powierzchnia palców8

C. TAŚMA GŁĘBOKA TYLNA KOŃCZYNY GÓRNEJ

„Stacje” kostne„Tory mięśniowo-powięziowe”
Wyrostki kolczyste dln kręgów C i górnych TH,  wyrostki poprzeczne C1-C41
2Mięśnie równoległoboczne i mięsień dźwigacz łopatki
Brzeg przyśrodkowy łopatki3
4Mięśnie pierścienia rotatorów
Głowa kości ramiennej5
6Mięsień trójgłowy ramienia
Wyrostek łokciowy kości łokciowej7
8Okostna kości łokciowej
Wyrostek rylcowaty kości łokciowej9
10Więzadło poboczne łokciowe
Kość trójgraniasta, kość haczykowata11
12Mięśnie kłębika
Zewnętrzna część palca małego13

D. TAŚMA POWIERZCHOWNA TYLNA KOŃCZYNY GÓRNEJ

„Stacje” kostne„Tory mięśniowo-powięziowe”
Grzebień potyliczny, więzadło karkowe, wyrostki kolczyste Th1,2,3
4Mięsień czworoboczny
Grzebień łopatki, wyrostek barkowy łopatki, 1/3/ zew część obojczyka5
6Mięsień naramienny
Guzowatość naramienna kości ramiennej7
8Przegroda boczna międzymięśniowa
Nadkłykieć boczny kości ramiennej9
10Grupa mięśni prostowników
Grzbietowa powierzchnia palców11

Bibliografia

Myers TW. Taśmy anatomiczne. Meridiany Mięśniowo-Powięziowe dla Terapeutów Manualnych i Specjalistów Leczenia Ruchem. DB Publishing, Warszawa 2010. 

Schleip R. (red.) Powięź. Sport i aktywność ruchowa. Edra Urban & Partner, Wrocław 2017.

Zaciekawił Cię tekst, masz pytania? Napisz w komentarzu. 

Udostępnij, może się przydać kolegom fizjoterapeutom