Oferta skierowana jest do uczelni wyższych i szkół policealnych. 

Dr Agata Mroczek prowadzi wykłady, ćwiczenia i seminaria w zakresie nauk medycznych, nauk o zdrowiu, nauk o kulturze fizycznej, jak i nauk społecznych. Posiada 15-letnie doświadczenie zawodowe zdobywane w Polsce i za granicą.

Doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w Polsce (od 2007):
 • Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Humanistyczna we Wrocławiu
 • Uniwersytet Warszawski
 • Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
 • Uniwersytet Opolski
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Opolu
Doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć dydaktycznych za granicą (od 2010):
 • Medical University, Plovdiv, Bułgaria
 • Medical University, Plovdiv, Bułgaria
 • Medical University, Plovdiv, Bułgaria
 • University of Crete, Heraklion, Kreta, Grecja
 • Polytechnic Institute of Coimbra, Coimbra, Portugalia
 • European University Cyprus, Nikozja, Cypr
 • University of Ostrava, Ostrawa, Czechy
 • Prof. D-R Assen Zlatarov University, Burgas, Bulgaria
 • University of Health Sciences, Stambuł, Turcja
 • Harokopio University, Athens, Grecja
 • University of Sassari, Sardinia, Włochy
Doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć dydaktycznych za granicą: szkołami policealnymi(od 2008):
 • Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Warszawie 
 • Collegium Szkoła Służb Medycznych w Warszawie, 
 • TEB Edukacja we Wrocławiu,
 • TEB Edukacja w Opolu.

Doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na uczelniach wyższych- przedmioty:

 • Anatomia, Wydział Wychowania Fizycznego, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
 • Anatomia, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Opolski
 • Anatomia prawidłowa człowieka, Wydział Fizjoterapii, Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
 • Anatomia na żywym człowieku, Wydział Wychowania Fizycznego, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
 • Anatomia rentgenowska, Wydział Fizjoterapii, Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
 • Anatomia rentgenowska, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Opolski
 • Anatomia palpacyjna, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Opolski
 • Aktywność ruchowa i adaptacyjna, Wydział Fizjoterapii, Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
 • Antropomotoryka, Wydział Wychowania Fizycznego, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
 • Badanie narządu ruchu, Wydział Fizjoterapii, Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
 • Ćwiczenia fitness, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Opolski
 • Dieta a zdrowie, Wydział Ekonomiczny w Opolu, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Dietetyka, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Opolski
 • Dietetyka i potrzeby żywieniowe dziecka do lat 3, Wydział Ekonomiczny w Opolu, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Doradztwo zawodowe, Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Warszawski
 • Dydaktyka fizjoterapii, Wydział Fizjoterapii, Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
 • Historia rehabilitacji, Wydział Fizjoterapii, Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
 • Kinezyterapia, Wyższa Szkoła Humanistyczna we Wrocławiu
 • Komunikacja interpersonalna, Wydział Fizjoterapii, Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
 • Komunikacja z pacjentem i jego rodziną, Wydział Fizjoterapii, Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
 • Modele rozwoju zawodowego, Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Warszawski
 • Neurologia rozwoju, Dolnośląska Szkoła Wyższa
 • Pedagogika, Wydział Fizjoterapii, Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
 • Pedagogika, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Opolski
 • Patologia ogólna, Wyższa Szkoła Humanistyczna we Wrocławiu
 • Pilates, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Opolski
 • Podstawy antropologii i antropometrii, Wydział Fizjoterapii, Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
 • Podstawy antropologii i antropometrii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Opolski
 • Podstawy biometrii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Opolski
 • Podstawy dietetyki, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Opolski
 • Prozdrowotne formy ruchu, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Opolski
 • Promotor prac licencjackich, Wydział Fizjoterapii, Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
 • Wybrane problemy doradztwa zawodowego, Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Warszawski
 • Seminarium magisterskie, Wydział Fizjoterapii, Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
 • Seminarium magisterskie, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Opolski
 • Współpraca z rodziną osób chorych, Wydział Fizjoterapii, Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
 • Współpraca z rodziną osób chorych, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Opolski
 • Zaburzenia komunikacji językowej w fizjoterapii, Wydział Fizjoterapii, Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
 • Zarządzanie karierą, Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Warszawski
Doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w szkołach policealnych – przedmioty:

w budowie…

Więcej informacji?

Zachęcam się do zapoznania ze stroną O mnie.

Jeżeli oferta zainteresuje Państwa, a doświadczenie okaże się zgodne z oczekiwaniami proszę o kontakt.