Naszą specjalizacją są prozdrowotne formy ruchu. Ale poradzimy sobie także z cięższym sprzętem.

Czym jest fitness? 

„Fit” (ang. sprawny) oznacza znajdowanie się w szczytowej formie dzięki odpowiedniemu treningowi. W odróżnieniu od rekreacji fitness to różno­rodna aktywność́ fizyczna, przed którą stawiamy zróżnicowane cele, w zależności od płci, wieku, ogólnej sprawności fizycznej i potrzeb. Osiągniecie tego celu jest złożonym procesem, którego przebieg ma miejsce w specjal­nie do tego stworzonych klubach fitness. 

Fitness to dynamiczny stan (system) poszukiwań dobrego samopoczu­cia z punktu widzenia psychologicznego i socjologicznego, w połączeniu z dążeniem do osiągnięcia maksymalnej sprawności fizycz­nej poprzez różnorodne formy ruchowe dostosowane do możliwości, oczekiwań klienta, który tym samym bierze znaczną odpowie­dzialność za funkcjonalne doskonalenie własnego organizmu. 

Na fitness składa się wiele komponentów zdrowot­nych i psychomotorycznych. Przyjmuje się, że komponentami ogólnej sprawności fizycznej są: wydolność sercowo-naczyniowa, siła, gibkość, budowa i skład ciała. 

Znaczenie zajęć fitness w życiu współczesnego człowieka 

Fitness to zajęcia wszechstronne dla ludzi w każdym wieku, o różnej sprawności fizycznej, które mogą być uprawiane przez całe życie. Mają charakter prozdrowotny, niezwiązany z rywalizacją sportową, a jedynym przeciwnikiem dla ćwiczącego jest jego własna słabość. uSłużą rozwojowi osobowości we wszystkich jej sferach: fizycznej, psychicznej i emocjonalnej. 

Korzyści płynące z zajęć fitness – zdrowotne, utylitarne i estetyczne:

 • pozytywnie wpływają na sprawność fizyczną 
 • stymulują układ krążenia i oddychania w celu zwiększenia wydolności organizmu 
 • zwiększają odporność układu immunologicznego 
 • poprawiają przemianę materii 
 • redukują nadmiar tkanki tłuszczowej 
 • zwiększają siłę i wytrzymałości mięśni 
 • zmniejszają tętno spoczynkowe 
 • obniżają ciśnienie tętnicze krwi 
 • obniżają poziom cholesterolu 
 • zwiększają gęstość kości 
 • zwiększają stabilność stawów 
 • wzmacniają więzadła stawów 
 • wpływają pozytywnie na sylwetkę (kształtują ciało)
 • poprawiają sen
Naszą specjalizacją są prozdrowotne formy ruchu:
 • joga
 • pilates
 • zdrowy kręgosłup
 • trening powięziowy (rolowanie, czyli autorozluźnianie międzypowięziowe z użyciem wałków piankowych)
 • stretching
 • mobility
 • fit ball

Świętnie też sprawdzimy się w ćwiczeniach z dominantą muscle:

 • ABT
 • TBC
 • Trening obwodowy
 • Body pump (fit sztangi)
 • Body shape

A także w formach mieszanych cardio+muscle:

 • trening interwałowy (HIIT, Tabata)
 • trening funkcjonalny
 • Core

Zainteresowane kluby zachęcamy do kontaktu. Kliknij
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie O mnie