Jedni wyznaczają trendy, inni tylko naśladują. Postaw na jakość, wiedzę i doświadczenie. Pracuj z profesjonalistą. Podaruj sobie sukces.

Dr Agata Mroczek

Agata Mroczek ukończyła studia licencjackie z fizjoterapii w 2005 roku, a następnie w 2007 studia magisterskie z fizjoterapii w Akademii Świętokrzyskiej (obecnie Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) oraz Europejskie Studia Menedżerskie na tej samej uczelni.

Od razu po zakończeniu studiów magisterskich, podjęła studia doktoranckie w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, które ukończyła w 2012 roku uzyskując stopień naukowy Doktora nauk o kulturze fizycznej, zakresie anatomii i motoryczności człowieka.

W trakcie doktoratu rozpoczęła studia z Pedagogiki w zakresie poradnictwa zawodowego i coachingu kariery na Uniwersytecie Wrocławskim, które obroniła w 2015 roku otrzymując tytuł zawodowy magistra. W ramach programu MOST studiowała na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego realizując program z zakresu Andragogiki dwóch specjalizacji jednocześnie: Edukacja pozaformalna dorosłych – prowadzenie szkoleń oraz Doradztwo zawodowe i edukacyjne dorosłych, co poskutkowało propozycją ze strony uniwersytetu i zatrudnieniem na tej uczelni po ukończeniu studiów! 🙂

Ukończyła także kierunek Zarządzanie Oświatą w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Warszawie i objęła stanowisko Zastępcy Dyrektora szkoły medycznej. Chęć dalszego rozwoju zaowocowała w 2019 roku ukończeniem studiów z dietetyki.

Działalność dydaktyczna

Od 2007 roku nauczyciel akademicki w zakresie nauk medycznych, sportu i nauk społecznych w Polsce i za granicą. Prowadziła/nadal prowadzi wykłady, ćwiczenia i seminaria w takich uczelniach jak:

 • Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Humanistyczna we Wrocławiu
 • Uniwersytet Warszawski
 • Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
 • Uniwersytet Opolski
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Opolu

Od ponad 10 lat prowadzi także wykłady za granicą:

 • Medical University, Plovdiv, Bułgaria (2010),
 • Medical University, Plovdiv, Bułgaria (2012),
 • Medical University, Plovdiv, Bułgaria (2017),
 • University of Crete, Heraklion, Grecja (2018),
 • Polytechnic Institute of Coimbra, Portugalia (2019),
 • European University Cyprus, Nicosia, Cypr (2019),
 • University of Ostrava, Czechy (2020),
 • Prof. D-R Assen Zlatarov University, Burgas, Bulgaria (2021)
 • University of Health Sciences, Istanbul, Turcja (2021)
 • Harokopio University, Athens, Grecja (2022)
 • University of Sassari, Sardinia, Włochy (2022)

Współpracowała ze szkołami policealnymi:

 • Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Warszawie
 • Collegium Szkoła Służb Medycznych w Warszawie,
 • TEB Edukacja we Wrocławiu,
 • TEB Edukacja w Opolu.

Pełnione funkcje

Pełniła funkcję Zastępcy dyrektora Collegium Szkoły Służb Medycznych w Warszawie. Zasiadała we władzach uczelni Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu – jako członek Senatu i pełniła funkcję Rzecznika Dyscyplinarnego Rektora ds. Nauczycieli Akademickich, Przewodniczącej Uczelnianej Komisji Wyborczej, członkini Rady Wydziału Fizjoterapii i Koordynatora programu Erasmus+ na Wydziale Fizjoterapii. Obecnie pełni funkcje członkini Uczelnianej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Opolskiego. Na Wydziale Nauk o Zdrowiu UO jest: Koordynatorem programu Erasmus+ i Przedstawicielem Wydziałowym ds. Kół Naukowych oraz Opiekunem Koła Naukowego Antropokinetyki.

Jest kierownikiem merytorycznym projektu 2020-1-PL01-KA203-81905 Partnerstwa strategiczne Innowacyjne kształcenie studentów nauk medycznych i nauk o zdrowiu, wynikające z lepszego dostosowania oferty dydaktycznej w aspekcie potrzeb zdrowotnych kobiet w ciąży i po porodzie wraz z Universidad de Cadiz (Hiszpania)
Klaipėdos universitetas (Litwa) dofinansowanego z programu Erasmus+na kwotę 300 926,00 euro.

Dodatkowo jest promotorem i recenzentem kilkudziesięciu prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich) z dziedziny fizjoterapii i dietetyki. Była także Redaktorem Tematycznym czasopisma naukowego Medical Science Pulse.

Działalność naukowa

Jeszcze podczas studiów doktoranckich w Pracowni Badań Biokinetyki przy Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu uczestniczyła w badaniach naukowych w zakresie kondycji biologicznej populacji, w tym: pomiarów antropometrycznych, analizy składu ciała, motoryczności człowieka na różnych etapach ontogenezy, komputerowej analizy postawy ciała metodą Moire, badania parametrów fizjologicznych (spirometria), badania izokinetycznego mięśni zginaczy i prostowników stawu kolanowego, analizą gęstości kości cyfrowym densytometrem rentgenowskim, badania równowagi i stabilizacji posturalnej.

Podczas stażu naukowego w Polskiej Akademii Nauk nauczyła się wielowymiarowych metod statystycznych przy opracowaniu danych medycznych i ich biologicznej interpretacji. W zespole badawczym najlepiej sprawdza się jako statystyk. Wprost uwielbia liczyć dane! 🙂 Chętnie podejmuje współpracę w tym zakresie.

Działalność badawcza:

 • zmiany składu i proporcji ciała pod wpływem treningu medycznego
 • analiza sprawności funkcjonalnej, wzorców ruchowych i ryzyka kontuzji sportowców i osób aktywnych fizycznie,
 • analiza składu ciała, jakości życia i sprawności funkcjonalnej osób starszych,
 • ocena aktywności fizycznej, funkcji poznawczych, objawów depresji oraz jakości życia różnych grup społecznych, zawodowych, wiekowych
 • zaburzenia szkieletowo-mięśniowe związane z wykonywaną pracą.

Publikacje

Prowadzi badania naukowe, zaś ich wyniki publikuje w czasopismach naukowych.Więcej kliknij tutaj.

Konferencje naukowe

Jest szkoleniowcem i prezenterem. Była uczestnikiem, jak i prelegentem na kilkudziesięciu konferencjach krajowych i międzynarodowych (strona w budowie).

Projekty dydaktyczne

Kierowniki merytoryczny projektu 2020-1-PL01-KA203-81905 Partnerstwa Strategiczne – Innowacyjne kształcenie studentów nauk medycznych i nauk o zdrowiu, wynikające z lepszego dostosowania oferty dydaktycznej w aspekcie potrzeb zdrowotnych kobiet w ciąży i po porodzie wraz z Universidad de Cadiz (Hiszpania) i Klaipėdos Universitetas (Litwa) dofinansowanego z programu Erasmus+ na kwotę 300 926,00 euro.

Treningi

Studia doktorankcie z zakresu anatomii i motoryczności człowieka przyczyniły się do ukończenia kilkudziesięciu form szkoleniowych z zakresu treningu, fizjoterapii, sportu i żywienia. Od kilkunastu lat jest Instruktorem fitness i trenerem personalnym. Bazując na specjalistycznej wiedzy z anatomii, biomechaniki, motoryczności człowieka oraz nowoczesnych metod fizjoterapii prowadzi treningi medyczne ukierunkowane na poprawę wzorców ruchowych, profilaktykę i terapię bólów kręgosłupa, optymalizację składu i proporcji ciała.

Jest pasjonatką prozdrowotnych formy ruchu – Joga, Pilates, Zdrowy kręgosłup, Mobility, Trening Funkcjonalny oraz specjalistką w zakresie treningu medycznego.   

Obok pracy z ciężarem własnego ciała wprowadza sprzęt wykorzystywany także w fizjoterapii, e tym: piłki różnej średnicy, poduszki sensoryczne, rollery, piłki lacrosse, tubingi czy taśmy thera-band i mini band. Często stosuje techniki powięziowe, proponuje ćwiczenia w zamkniętych łańcuchach kinematycznych, stabilizacji centralnej, kontroli motorycznej, kładąc nacisk na uruchomienie mięśniówki głębokiej.

Zwraca szczególną uwagę na bezpieczeństwo i poprawność wykonywania ćwiczeń. Nawet podczas zajęć grupowych potrafi zmodyfikować ćwiczenie do indywidualnych potrzeb. Proponuje zawsze dwa-trzy warianty ćwiczeń

Pomaga pacjentom wrócić do sprawności po kontuzjach i wypadkach oraz działa wszędzie tam, gdzie wiedza trenera personalnego jest niewystarczająca. Współpracuje z klientami indywidualnymi, sportowcami i klubami sportowymi w zakresie badań, treningu medycznego i fizjoterapii. Więcej, kliknij tutaj.

Jeśli Twoje leczenie, rehabilitacja przedłuża się, a trening i dieta nie przynoszą oczekiwanych przez Ciebie efektów skontaktuj się – pomogę osiągnąć Twoje cele.

Obok treningów indywidualnych prowadzi zajęcia grupowe (w tym online) w dwóch fitness klubach w Opolu i we Wrocławiu:

Wieloletnia praca została doceniona 🙂 Została laureatką w konkursie na Trenera Fitness Roku 2019 jako pierwsza kobieta w województwie opolskim organizowanym przez Nową Trybunę Opolską. Więcej informacji kliknij.

Szkolenia – kursy i warsztaty

Jest szkoleniowcem. Prowadzi szkolenia i kursy dla instruktorów fitness, trenerów personalnych, fizjoterapeutów i dietetyków. Dzieli się wiedzą i wspiera w rozwoju młodsze koleżanki i kolegów z branży fitness. Wyszkoliła całe pokolenie Instruktorów. Młodsze koleżanki z branży, które nie mogły z różnych względów uczestniczyć w szkoleniach, chętnie przychodzą jako uczestnicy podpatrzeć zajęcia grupowe 😉

Hobby

Obok pracy zawodowej i dodatkowych aktywności znajduje balans, czas na relaks, uprawiając biegi długodystansowe, które są jej prawdziwą pasją. Trenuje ponad 30 lat. Kiedyś sprinterka, a dziś nie tylko maratończyk, ale i ultraska. Ukończyła kilkadziesiąt biegów na różnych dystansach, w tym ulubione ultramaratony górskie.

Zdobyła koronę maratonów i półmaratonów Polski, królewską Triadę Biegową. Wraz z zespołem zajęła pierwsze miejsce w sztafetach firmowych na Maratonie Opolskim reprezentując PMWSZ w Opolu. 

Podróże

Największą pasją są podróże. Zwiedziła kilkadziesiąt krajów. Najciekawsze odwiedziła kilkakrotnie. W 2020 zamyka Europę! 🙂 Zwiedziła trochę Azji i Afryki. Czas na resztę świata! Jej marzeniem jest spędzić miesiąc w Nowym Jorku. Doskonale sprawdza się jako przewodnik. Potrafi perfekcyjnie przygotować każdy wyjazd. Jest mistrzynią w pakowaniu walizki. Potrafi na większość podróży spakować się w bagaż podręczny.

Zawsze kiedy podróżuje służbowo, bądź wyjeżdża na urlop prywatnie, to szczególne miejsce w walizce zajmują buty do treningu, strój sportowy i mata do jogi 🙂 Stara się być aktywna każdego dnia. Nie robi urlopu od treningów!!! Treningi nie są dla niej karą czy niewygodnym przymusem, ale przyjemnością 🙂 🙂 🙂 Są stylem życia!!! Zwykle jeszcze przed śniadaniem jest już po treningu, pełna energii na cały dzień.

Jeśli nie znajduje możliwości na trening, to zwiedza lub przemieszcza się z miejsca na miejsce pieszo, realizując dziennie około 15-20 km. Ponadto na urlopie prywatnym czy wyjeździe służbowym nie zapomina o zdrowej diecie. Nie objada się bez opamiętania, tylko dlatego, że ma opcję All Inclusive… Zachowuje umiar i zdrowy rozsądek. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie przyjeżdża z “nadprogramowym nadbagażem”, który później trudno zgubić 😉 Stosuje zdrowe podejście do żywienia i zasadę 80/20. Jeśli zastanawiasz się jak tego dokonać koniecznie się skontaktuj 🙂 Otrzymasz cenne wskazówki 😉

Jeśli tak samo nie wyobrażasz sobie życia bez zdrowych nawyków żywieniowych i aktywności fizycznej – jesteś w dobrym miejscu!!! 😉

Jeśli to dopiero Twoje postanowienie, tym bardziej jesteś w dobrym miejscu!!! 🙂 Uzyskasz tu wszystkie informacje, które Cię interesują!