Przyrządy antropometryczne

Przyrządy antropometryczne Przyrządy antropometryczne to narzędzia i urządzenia używane do pomiarów antropometrycznych, czyli pomiarów cech ciała ludzkiego, takich jak wysokość i masa ciała, obwody, długość kończyn, proporcje ciała itp. Te pomiary są ważne w wielu dziedzinach, w tym w naukach medycznych, sporcie, antropologii, ergonomii, projektowaniu odzieży, badaniach nad rozwojem dziecka Dowiedz się więcej…

Profesjonalna analiza składu ciała

W gabinecie posiadamy profesjonalny analizator (certyfikat medyczny) składu ciała. Analizator umożliwia wykonywanie pełnego pomiaru komponentów składu ciała oraz monitorowanie zmian w czasie. 8 elektrod umożliwia wykonanie precyzyjnego i kompletnego pomiaru całego ciała oraz pomiaru segmentowego (dla prawej i lewej ręki, prawej i lewej nogi oraz korpusu osobno). Co to jest Dowiedz się więcej…

Jak zmierzyć grubość fałdów skórno-tłuszczowych?

Pomiar fałdów skórno-tłuszczowych Pomiary fałdów skór-tłuszczowych wykonywanie są w celu określenia zawartości tkanki tłuszczowej w organizmie i oceny stanu odżywieniaJest o technika szacowania ilości tłuszczu w organizmie. Polega ona na użyciu urządzenia zwanego fałdomierzem o stałym ucisku 10 g/m2. Pomiar zapisuje się w mm. Technika pomiarowa Podczas pomiaru należy uchwycić Dowiedz się więcej…

Jak obliczyć wskaźniki proporcji?

Wśród wskaźników proporcji wyróżnia się: wskaźniki wagowo-wzrostowe wskaźniki proporcji cech długościowych ciała wskaźniki dymorfizmu płciowego wskaźniki otłuszczenia ogólnego i dystrybucji tkanki tłuszczowej wskaźniki umięśnienia wskaźniki odżywienia Przed przystąpieniem do obliczeń wskaźników należy: wyznaczyć punkty antropometryczne, kliknij tutaj wykonać pomiary długościowe, szerokościowe i głębokościowe, kliknij tutaj wykonać pomiary obwodów, kliknij tutaj Dowiedz się więcej…

Jak dokonywać pomiaru obwodów ciała?

Pomiary odwodów wykonywane są przy użyciu taśmy centymetrowej/metrycznej w pozycji antropometrycznej (jeśli instrukcja nie stanowi inaczej), przy rozluźnionych mięśniach. Wyniki odczytywane są z dokładnością do 0,1 cm. 1. Obwód klatki piersiowej spoczynkowy (przez [xi]) Wykonanie: taśmę układamy przez punkt (xi),w bezdechu. 2. Obwód klatki piersiowej we wdechu (przez [xi]) Wykonanie: taśmę układamy Dowiedz się więcej…

Pomiary antropometryczne

Przed dokonaniem pomiaru należy zaznaczyć na ciele badanego punkty antropometryczne. Następnie przygotować i skalibrować instrumenty antropologiczne. Dokładność pomiaru musi być zgodna z dokładnością użytego instrumentu pomiarowego. Pomiarów wysokościowych i długościowych oraz szerokościowych/głębokościowych dokonuje się przy użyciu antropometru i cyrkla kabłąkowego. Pomiary wysokościowe ciała Pomiary wysokościowe i długościowe Wysokość ciała (B-v) Dowiedz się więcej…

Punkty antropometryczne

Punkty antropometryczne są to dokładnie zdefiniowane miejsca na szkielecie człowieka lub na ciele człowieka. Odległości między nimi lub między nimi a podłożem (podstawą) nazywa się pomiarami antropometrycznymi. Płaszczyzna frankfurcka pozioma to takie ustawienie głowy, w którym odcinek łączący dolną krawędź oczodołu i punkt tragion jest równoległy do podłoża. Głowa – Dowiedz się więcej…