Ocena jakości życia pacjentek z reumatoidalnym zapaleniem stawów

Przedstawiam Państwu kolejny rozdział w monografii, która niedawno się ukazała. Tym razem w monografii „Holistyczny wymiar współczesnej medycyny Tom VII” ISBN – 978-83-959846-8-6 pod redakcją prof. dr hab. Elżbiety Krajewskiej-Kułak, dr hab. n. o zdr. Cecylii Łukaszuk, dr hab. n. o zdr. Jolanty Lewko, prof. dr hab. n. med. Wojciecha Dowiedz się więcej…

Analiza składu ciała studentek fizjoterapii i dietetyki

Nie zwalniamy tempa. A nasze publikacje cały czas regularnie się ukazują. Jest to praca, nad którą pracowałyśmy w wakacje, ale cieszymy się teraz z efektów!! Tym razem w monografii “Zachowania prozdrowotne jako element aktywności życiowej człowieka tom II” ISBN – 978-83-959846-5-5 pod redakcją Grzegorza Bejdy, Jolanty Lewko i Elżbiety Krajewskiej-Kułak ukazał się Dowiedz się więcej…

Wpływ fizjoterapii z wykorzystaniem metody PNF na chód u pacjentki po endoprotezoplastyce stawów biodrowych i stawu kolanowego: opis przypadku

Na łamach recenzowanego czasopisma Medical Science Pulse ukazał się artykuł „The effects of physiotherapy using proprioceptive neuromuscular facilitation techniques on the gait of patients after hip and knee arthroplasty: a case report” autorstwa: Antonina Kaczorowska, Jolanta Kaboth, Ewelina Lepsy, Agata Mroczek. Streszczenie w języku polskim Wstęp Dużym problemem pacjentów po endoprotezoplastyce są zaburzenia Dowiedz się więcej…

Ocena dolegliwości bólowych związanych z pracą u profesjonalnych muzyków orkiestry symfonicznej.

Na łamach recenzowanego czasopisma Medical Science Pulse ukazał się artykuł “Musculoskeletal pain in professional symphony orchestra musicians” autorstwa: Antonina Kaczorowska, Agata Mroczek, Ewelina Lepsy, Magdalena Kornek, Agnieszka Kaczorowska, Monika Kaczorowska, Karolina Lepsy. Cała publikacja w języku angielskim kliknij Streszczenie w języku polskim Wstęp. Muzycy są szczególnie narażeni na różne problemy zdrowotne związane z układem Dowiedz się więcej…

Aktywność fizyczna osób w podeszłym wieku. Analiza wyników badan przeprowadzonych wśród mieszkańców województwa opolskiego, dolnośląskiego i śląskiego

Mamy to! Rozdział w monografii!! Jak to określiła koleżanka z zespołu: “Żniwa” – tak żniwa!!!! To jest naprawdę dobry rok. A dopiero się rozkręcamy. Mogę śmiało powiedzieć, że na sukces składa się wiele czynników. Ale bez efektywnej pracy zespołowej nie byłoby to możliwe. Działając w zespole można maksymalnie wykorzystać potencjał Dowiedz się więcej…

„Ocena wybranych parametrów składu ciała i nawyków żywieniowych zawodników futbolu amerykańskiego w Polsce: badanie prospektywne i obserwacyjne”.

Na łamach recenzowanego czasopisma Pomeranian Journal of Life Sciences ukazał się artykuł „Assessment of selected body composition parameters and nutritional habits of American football players in Poland: a prospective and observational study” autorstwa: dr Agata Mroczek, dr Antonina Kaczorowska, dr Ewelina Lepsy. Cała publikacja w języku angielskim kliknij tutaj. Możesz Dowiedz się więcej…

Skład ciała i zachowania zdrowotne starszych kobiet regularnie uczęszczających na zajęcia fitness: badania pilotażowe

Na łamach recenzowanego czasopisma Medical Science Pulse ukazał się artykuł “Body composition and health behaviors among older women attending regular fitness classes: a pilot study” autorstwa: Agata Mroczek, Iwona Dobrowolska, Magdalena Golachowska. Cała publikacja w języku angielskim kliknij Streszczenie w języku polskim:  Wstęp: Średnia długość życia rośnie na całym świecie. Wiele starszych osób cierpi Dowiedz się więcej…

Ocena równowagi i ryzyka upadku u pacjentów na oddziałach geriatrycznych

Na łamach recenzowanego czasopisma Medical Science Pulse ukazał się artykuł “Evaluation of balance and fall risk in geriatric ward patients” autorstwa: Antonina Kaczorowska, Sylwia Rusek, Ewelina Lepsy, Aleksandra Katan, Agata Mroczek. Cała publikacja w języku angielskim kliknij Streszczenie w języku polskim:  Wstęp. Fizyczne zmiany związane ze starzeniem się mogą zmniejszyć autonomię i niezależność funkcjonalną, Dowiedz się więcej…

Budowa ciała i sprawność fizyczna oceniana za pomocą Senior Fitness Test: badanie przekrojowe na próbie polskich seniorów

Na łamach recenzowanego czasopisma Medical Science Pulse ukazał się artykuł “Body structure and physical fitness assessed by the Senior Fitness Test: a cross-sectional study in a sample of Polish seniors” autorstwa: Agata Mroczek, Antonina Kaczorowska, Małgorzata Kaczmarzyk. Cała publikacja w języku angielskim kliknij tutaj Streszczenie w języku polskim: Wstęp: Senior Fitness Test (SFT) to Dowiedz się więcej…

Wpływ programu treningowego MobilityWOD na podstawowe wzorce ruchowe związane z ryzykiem kontuzji u mężczyzn trenujących CrossFit

W recenzowanym czasopiśmie naukowym z Impact Factorem Acta Gymnica ukazał się artykuł Effect of the MobilityWOD training program on functional movement patterns related to the risk of injury in CrossFit practitioners autorstwa: Antonina Kaczorowska, Katarzyna Noworyta, Agata Mroczek, Ewelina Lepsy. Całość artykułu w oryginale kliknij, a poniżej streszczenie w języku Dowiedz się więcej…