W gabinecie posiadamy profesjonalny analizator (certyfikat medyczny) składu ciała. Analizator umożliwia wykonywanie pełnego pomiaru komponentów składu ciała oraz monitorowanie zmian w czasie. 8 elektrod umożliwia wykonanie precyzyjnego i kompletnego pomiaru całego ciała oraz pomiaru segmentowego (dla prawej i lewej ręki, prawej i lewej nogi oraz korpusu osobno).

Co to jest analiza składu ciała?

Analiza składu ciała metodą bioimpedancji elektrycznej jest szybka, nieinwazyjna, bezpieczna i powtarzalna. Wyniki uzyskuje się natychmiast.Interpretacja wyników omawiana jest podczas tej samej wizyty. Badanie polega na pomiarze impedancji, a więc oporu elektrycznego tkanek miękkich, przez które przepuszczany jest prąd elektryczny o niskim natężeniu.

Urządzenie wykorzystuje do pomiaru tkanki tłuszczowej technologię BIA, opartą na mierzeniu rezystancji i reaktancji ciała człowieka. Metoda BIA (analizy bioimpedancji elektrycznej ciała ludzkiego) pozwala wykonywać bardzo precyzyjne pomiary składu ciała. Pomiar jest bezbolesny i trwa 40 sekund.

Analizator składu ciała InBody

InBody jest jedynym analizatorem składu ciała BIA, który oferuje wysoką dokładność pomiarów 98% porównując z DEXA (badanie densytometryczne) i nie wykorzystuje danych empirycznych, takich jak wiek czy płeć czy typ sylwetki.

Badanie analiza składu ciała

Segmentalna analiza składu ciała przy pomocy profesjonalnego medycznego analizatora

InBody 120 dostarcza precyzyjnych informacji o zawartości wody, oraz masy mięśniowej i tkanki tłuszczowej i ich rozmieszczeniu w organizmie w poszczególnych częściach ciała. Pomiar jest niezwykle dokładny, ponieważ pokazuje rzeczywisty wynik, a nie oszacowany na podstawie danych, takich jak wiek czy płeć.

Analizator składu ciała InBody 120

Jakie parametry bada specjalistyczny, medyczny analizator składu ciała?

InBody120 bada i analizuje m.in. :
 • masę ciała
 • masę mięśni szkieletowych
 • masę tkanki tłuszczowej
 • całkowitą objętość wody w organizmie
 • beztłuszczową masę ciała
 • BMI (Body Mass Index)
 • procentową zawartość tkanki tłuszczowej
 • wskaźnik talia-biodro (WHR)
 • podstawową przemianę materii (BMR)
 • segmentalną analizę tkanki tłuszczowej i beztłuszczowej (prawego i lewego ramienia, prawej i lewej nogi, tułowia)
 • kontrola tłuszczu
 • kontrola mięśni
 • impedancja każdego z segmentu

Po badaniu otrzymasz wydruk A4 z dokładną analizą

Interpretacja wyników

Analiza Składu Ciała

Masa ciała jest sumą całkowitej zawartości wody w organizmie, białka, składników mineralnych i masy tkanki tłuszczowej. Utrzymanie wszystkich parametrów w granicach normy zapewnia zrównoważony skład ciała i zdrowie.

Analiza Mięśniowo-Tłuszczowa

Zakresy słupkowe masy mięśni szkieletowych oraz tkanki tłuszczowej informują nas o rozłożeniu tych składników w organizmie.
Masa mięśni szkieletowych to ilość mięśni przylegających do głowy, kończyn i tułowia.
Masa tkanki tłuszczowej jest sumą tkanki tłuszczowej: podskórnej, trzewnej oraz otaczającej mięśnie.
Analiza mięśniowo- tłuszczowa mówi nam o naszym typie sylwetki (C- słaba, I- idealna, D- silna) i poprzez normy wskazuje nam nad czym mamy pracować, np. zwiększać masę mięśniową, zmniejszać tkankę tłuszczową.

Analiza Otyłości

BMI to wskaźnik wykorzystywany do określenia otyłości, w oparciu o masę ciała i wzrost.
PBF to procentowa zawartość tkanki tłuszczowej w odniesieniu do masy ciała.

Segmentalna Analiza Beztłuszczowa

Obrazuje czy tkanka mięśniowa jest prawidłowo rozłożona w organizmie. Pokazuje nad którymi  częściami ciała należy pracować przy dysproporcji wynikającej z np. niezrównoważonego wysiłku fizycznego, kontuzji, zaniku masy mięśniowej przy występowaniu różnych procesów chorobowych.

Segmentalna Analiza Tłuszczowa

Ocenia prawidłowość rozmieszczenia tkanki tłuszczowej w organizmie w każdym segmencie. Każdy pasek porównuje faktyczną masę tkanki tłuszczowej do idealnego stanu.

Historia Składu Ciała

Monitoruj historię zmian składu ciała. Wykonuj badanie InBody okresowo i monitoruj postępy.

Kontrola masy ciała

Sprawdź jak Twoja masa ciała, masa mięśniowa i tkanka tłuszczowa odnoszą się do wartości idealnych. Znak ‘+’ oznacza zwiększenie, a ‘-’ zalecaną redukcję.

Parametry badania 
 • Masa mięśni szkieletowych
 • Podstawowa przemiana materii (BMR) to minimalne zapotrzebowanie na kalorie, niezbędne do podtrzymania podstawowych procesów życiowych organizmu.
 • Wskaźnik talia-biodra (WHR) to stosunek obwodu talii do obwodu bioder.
 • Poziom tłuszczu Trzewnego
Impedancja

Impedancja jest wartością rezystancji mierzoną podczas przepływu prądu elektrycznego przez ciało, badaną na kilku poziomach częstotliwości. Dane wskazują, czy pomiar został pomyślnie przeprowadzony. Impedancja wykorzystywana jest do wielu celów badawczych.

Jak przygotować się do badania?

W celu uzyskania jak najbardziej wiarygodnych wyników należy się odpowiednio przygotować się do wizyty.

Oto standardy przeprowadzenia pomiarów składu ciała metodą BIA:

 • na dobę (24 godz) przed badaniem nie spożywaj kofeiny, która zawarta jest w wielu popularnych napojach: kawie, herbacie, napojach energetycznych, a także w suplementach pobudzających czy przed treningowych;
 • na dobę przed badaniem nie spożywaj alkoholu;
 • nie ma konieczności ograniczenia spożywania wody w dzień poprzedzający badanie;
 • 12 godzin przed planowanym pomiarem zrezygnuj z intensywnych ćwiczeń fizycznych;
 • do badania najlepiej zgłosić się na czczo (w godzinach porannych) lub 4 – 6 godzin po spożyciu ostatniego posiłku (jeśli badanie jest wykonywane w godzinach popołudniowych);
 • nie należy zażywać leków diuretycznych 7 dni przed badaniem;
 • do badania należy przystąpić z opróżnionym pęcherzem, nie jest zalecane mocne nawodnienie, ani odwodnienie (idealnie byłoby oddać mocz na 30 min przed badaniem);
 • uzyskanie wiarygodnych wyników pomiaru będzie wymagało rozebrania się do bielizny – na wizytę warto wybrać lekkie i łatwe do zdjęcia ubranie;
 • pomiar wykonywany jest na bose stopy – nie zakładaj tego dnia rajstop;
 • u kobiet – nie wykonuje się badania podczas menstruacji

Przeciwwskazania

Ze względu na to, że analizator składu ciała wpływa na działanie innych urządzeń, które emitują pole elektromagnetyczne i odwrotnie badanie nie jest wskazane dla osób ze wszczepionym defibrylatorem serca. Przeciwwskazanie do analizy składu ciała dotyczy rownież osób, które mają wszczepione metalowe implanty oraz kobiet w ciąży. Z uwagi na czasowo zmienioną gospodarkę wodno-elektrolitową badania nie powinny wykonywać osoby chorujące na chorobę zakaźną.

Cennik, kliknij tutaj