Konsultacja dietetyczna to pierwsze spotkanie z dietetykiem. Ma ono charakter długiej rozmowy podczas której przeprowadzony zostaje szczegółowy wywiad zdrowotny i żywieniowy. W praktyce oznacza to przyjrzenie się ogólnemu stanu zdrowia,  omówienie trybu życia, udział wysiłku fizycznego oraz ocenę nawyków żywieniowych.

Konsultacja trwa średnio godzinę, podczas której wykonywane są pomiary antropometryczne: wysokości ciała, obwodu pasa i bioder. Bardzo ważnym elementem takiego spotkania jest analiza składu ciała wykonywana specjalnie do tego celu stworzonym urządzeniem pomiarowym marki InBody, pozwala to określić nie tylko masę ciała ale i zawartość tkanki tłuszczowej,  masy mięśniowej, stopień nawodnienia organizmu,  a także szybkość przemiany materii.

Po zebraniu wszelkich niezbędnych informacji opracowywane są zalecenia żywieniowe. Wspólnie zastanowimy się nad dalszym postępowaniem i określimy cel terapii, plan żywieniowy oraz czas jego trwania.

Konsultacja wstępna z dietetykiem obejmuje:

  • szczegółowy wywiad żywieniowy i zdrowotny
  • analizę dzienniczka żywieniowego
  • analizę dotychczasowych nawyków żywieniowych i wskazanie popełnianych błędów żywieniowych
  • pomiar antropometryczny
  • analizę składu ciała na profesjonalnym analizatorze medycznym wraz z omówieniem wyników
  • indywidualne zalecenia dietetyczne

Zobacz jak przygotować się do konsultacji dietetycznej – pierwszej wizyty

Konsultacja kontrolna obejmuje:

  • ponowną analizę składu ciała na profesjonalnym analizatorze medycznym wraz z omówieniem wyników
  • monitorowanie postępu dietoterapii
  • ewentualne skorygowanie diety
  • edukację żywieniową