FMS (functional movement screen) – jak wykonać test i zinterpretować wyniki badania?

Test FMS – informacje ogólne Functional Movement Screen, czyli test FMS, jest metodą badania przesiewowego, która służy do oceny stanu funkcjonalnego zawodnika sportowego czy osoby trenującej amatorsko. Dzięki analizie uzyskanych w tym teście wyników można określić występowanie słabych punktów łańcucha kinematycznego. Punkty te oznacza się mianem „czerwonych flag”, pod którymi Dowiedz się więcej…