Rozciąganie (inaczej stretching) jest formą ćwiczeń, w których określony mięsień, ścięgno lub grupa mięśni są celowo rozciągane w celu poprawy elastyczności. Rezultatem jest poczucie zwiększonej kontroli mięśni, elastyczności i zakresu ruchu.

Rozciąganie jest również stosowane terapeutycznie w celu złagodzenia skurczów i poprawy funkcji w czynnościach dnia codziennego poprzez zwiększenie zakresu ruchu.

W najbardziej podstawowej formie rozciąganie jest naturalną czynnością. Często rozciągamy się po przebudzeniu, długim okresie bezczynności lub po wyjściu z ograniczonych przestrzeni i obszarów.

Zwiększanie elastyczności poprzez rozciąganie jest jednym z podstawowych założeń sprawności fizycznej

Co warto wiedzieć o rozciąganiu?

Rozciąganie może być niebezpieczne, jeśli zostanie wykonane nieprawidłowo. Istnieje wiele technik rozciągania. W zależności od tego, która grupa mięśni jest rozciągana, niektóre techniki mogą być nieskuteczne lub szkodliwe. Mogą powodować nadmierną ruchliwość, niestabilność lub trwałe uszkodzenie ścięgien, więzadeł i włókien mięśniowych. Fizjologiczny charakter rozciągania i teorie na temat wpływu różnych technik podlegają zatem intensywnym badaniom.

Zapraszam na 30 min zajęcia 🙂