Joga na silny core

Stabilizacja centralna Termin „stabilizacja centralna” (ang. core stability) odnosi się do wydolności głębokich mięśni tułowia, których rolą jest kontrola centrum ciała (region miedniczno-lędźwiowy) w statyce i dynamice. Stabilizacja centralna (core stability/core strengthening) jest niezbędna dla prawidłowego zrównoważenia obciążenia kręgosłupa, miednicy i łańcucha kinetycznego. Tak zwany rdzeń to grupa mięśni tułowia, które otaczają Dowiedz się więcej…