Stabilizacja centralna

Termin „stabilizacja centralna” (ang. core stability) odnosi się do wydolności głębokich mięśni tułowia, których rolą jest kontrola centrum ciała (region miedniczno-lędźwiowy) w statyce i dynamice.

Stabilizacja centralna (core stability/core strengthening) jest niezbędna dla prawidłowego zrównoważenia obciążenia kręgosłupa, miednicy i łańcucha kinetycznego. Tak zwany rdzeń to grupa mięśni tułowia, które otaczają kręgosłup i narządy jamy brzusznej. Mięśnie brzucha, pośladków, obręczy biodrowej, mięśnie przykręgosłupowe i inne współpracują ze sobą, aby zapewnić stabilność kręgosłupa. Wykazano, że stabilność rdzenia i jego kontrola motoryczna są niezbędne do zainicjowania czynnościowych ruchów kończyn.

Co oznacza “core”?

Pojęcie „core” dotyczy obszaru obejmującego lędźwiowy odcinek kręgosłupa, obręcz miedniczną i biodra, łącznie ok. 29 mięśni, które posiadają swoje przyczepy w tym obszarze. 

Mięśnie core działają przez powięź piersiowo-lędźwiową.
Mięsień poprzeczny brzucha ma swoje przyczepy do środkowej i tylnej warstwy powięzi piersiowo-lędźwiowej. W istocie, powięź piersiowo-lędźwiowa służy jako część „obręczy” wokół tułowia, która zapewnia połączenie między kończyną dolną a kończyną górną. W przypadku skurczu mięśni powięź piersiowo-lędźwiowa działa również jako proprioceptor, dostarczając informacji zwrotnej o ułożeniu tułowia.

Mięśnie core składają się z dwóch rodzajów włókien mięśniowych: wolnokurczliwych i szybkokurczliwych.

Włókna wolnokurczliwe

Włókna wolnokurczliwe tworzą przede wszystkim lokalny układ mięśniowy (głęboka warstwa mięśniowa). Te mięśnie są krótsze i nadają się do kontrolowania ruchu międzysegmentowego oraz reagowania na zmiany postawy i obciążenia zewnętrzne. Do kluczowych mięśni lokalnych należą mięśnie poprzeczne brzucha, skośne wewnętrzne i mięśnie dna miednicy.
Stwierdzono, że mięśnie wielodzielne zanikają u osób z przewlekłym bólem krzyża.

Włókna szybkokurczliwe

Z drugiej strony, włókna szybkokurczliwe stanowią globalny układ mięśniowy (powierzchowna warstwa mięśniowa). Te mięśnie są długie i mają duże ramiona dźwigni, co pozwala im wytwarzać większy moment obrotowy. Kluczowe mięśnie globalne obejmują mięśnie prostownika kręgosłupa, mięśnie skośne zewnętrzne, mięśnie proste brzucha i mięśnie czworoboczne lędźwi.

Wzmocnienie rdzenia, często nazywane stabilizacją lędźwiową, jest również stosowane jako terapeutyczny schemat ćwiczeń w przypadku bólu krzyża.

Zaangażuj mięśnie rdzenia za pomocą podstawowych pozycji jogi, które budują silne i stabilne centrum.