Na łamach recenzowanego czasopisma Annals of the National Institute of Hygiene (Roczniki Państwowego Zakładu Higieny – kwartalnik) ukazał się artykuł Body composition and nutrition of female athletes” (Skład ciała i odżywianie sportowców”) autorstwa: Karol Pilis, Krzysztof Stec, Anna Pilis, Agata Mroczek, Cezary Michalski, Wiesław Pilis.

Poniżej streszczenie artykułu w języku polskim. Publikacja w języku angielskim kliknij.

Streszczenie

Wprowadzenie. Cechy somatyczne organizmu sportowca częściowo determinują jego poziom sportowy i są uwarunkowane w znacznym stopniu stanem odżywienia.

Cel. Celem prezentowanej pracy jest przedstawienie stanu odżywienia i jego współzależności z somatycznymi uwarunkowaniami trenujących sportsmenek i studentek wychowania fizycznego.

Materiał i metody. Badaniom poddano 12 zawodniczek podnoszących ciężary (podgrupa- WL), 15 piłkarek nożnych (podgrupa-FP), 12 tenisistek stołowych (podgrupa- TT) oraz 12 studentek wychowania fizyczngo (podgrupa- C). U wszystkich badanych zarejestrowano wiek i zmienne somatyczne oraz określono dobową ilość przyjmowanej energii, wody, białek, tłuszczów i węglowodanów z zastosowaniem techniki 24 h rejestracji wstecznej.

Wyniki. Pomimo, że analiza wariancji nie wykazała istotnych różnic w zakresie zmiennych somatycznych i danych żywieniowych to w analizie post hoc wykazano występowanie istotnych różnic pomiędzy niektórymi podgrupami w zakresie: wieku, wskaźnika BMI, zawartości tłuszczu (BF), beztłuszczowej masy ciała (FFM) oraz ilości wody, białka i węglowodanów spożywanych w ciągu doby. Wykazano też, że zmienne somatyczne korelowały z względnie wyrażonymi ilościami spożywanej energii, białek i węglowodanów w poszczególnych podgrupach, jak i w całej grupie utworzonej ze wszystkich podgroup badanych kobiet. Ponadto wystąpiły istotne korelacje pomiędzy zmiennymi somatycznymi a globalną ilością spożywanej wody w całej grupie oraz globalną ilością spożywanego białka w podgroupie C (p<0.05), jak i globalną ilością spożywanego tłuszczu w podgroupie WL.

Wnioski. Reasumując, stwierdzono, że badane kobiety stosowały nieprawidłową hipoenergetyczną dietę o zbyt małej zawartości węglowodanów w kontroli której bardziej przydatne były relatywne niż absolutne ilości spożywanych białek, tłuszczów i węglowodanów. W tej niekorzystnej sytuacji edukacja dietetyczna badanych wydaje się być konieczna.

Słowa kluczowe: skład ciała, odżywianie, kobiety, sportowcy

Kategorie: Publikacje