Na łamach recenzowanego czasopisma naukowego Medical Science Pulse (e-ISSN 2544-1620) ukazał się artykuł “Examination of fundamental movement patterns and likelihood of injury in amateur runners from Opole region in Poland” (“Badanie podstawowych wzorców ruchowych i prawdopodobieństwa kontuzji u biegaczy amatorów z regionu opolskiego w Polsce”) autorstwa: Dominika Sobota , Antonina Kaczorowska Agata Mroczek Adam Polański 

Streszczenie

Wstęp. Najczęstszymi czynnikami ryzyka urazów związanych z bieganiem są błędy, takie jak niewystarczająca rozgrzewki i brak ćwiczeń rozciągających po treningu. Dobre przygotowanie i odpowiedni trening zmniejszają ryzyko urazów sportowych.

Cel badania. Zbadanie podstawowych wzorców ruchu i prawdopodobieństwa urazów u biegaczy amatorów.

Materiał i metody. Badaniom poddano dwudziestu czterech biegaczy długodystansowych amatorów z regionu opolskiego (Polska). Badanych podzielono na dwie grupy. Pierwsza grupa składała się z 12 biegaczy z klubu „Kotwica Brzeg”, którzy wykonali odpowiednią rozgrzewkę przed treningiem i ćwiczenia rozciągające po treningu. Druga grupa składała się z 12 biegaczy z innych klubów, którzy nie wykonywali rozgrzewki ani ćwiczeń rozciągających (grupa kontrolna). Zbadano podstawowe wzorce ruchowe za pomocą testu Functional Movement Screen (FMS).

Wyniki. Pomimo, że biegacze z klubu “Kotwica Brzeg” uzyskali wyższy wynik testu FMS (17,08 punktów) niż grupa kontrolna (15,50 punktów), nie był on istotny statystycznie. Biegacze z klubu „Kotwica Brzeg” uzyskali więcej punktów w pięciu próbach testu FMS, ale tylko jednej próbie – stabilizacji rotacyjnej (RS) odnotowano różnice istotne statystycznie.

Wnioski. Biegacze, którzy wykonywali odpowiednią rozgrzewkę i ćwiczenia rozciągające po treningu, osiągnęli lepsze wyniki w teście FMS, co może powodować zmniejszenie ryzyka kontuzji związanych z bieganiem.

Słowa kluczowe: test FMS, biegacze, ryzyko kontuzji, prewencja

Aby zobaczyć cały artykuł w oryginale w języku angielskim kliknij

Kategorie: Publikacje