Na łamach recenzowanego czasopisma naukowego Medical Science Pulse (e-ISSN 2544-1620) ukazał się artykuł “Intergenerational differences in the body build of women” (“Międzypokoleniowe różnice w budowie ciała kobiet“) autorów: Agata MroczekKatarzyna Kicka , Antonina Kaczorowska.

Streszczenie

Wstęp. Zmiany w ciele człowieka zachodzą przez całą długość życia i wpływają na skład i proporcje ciała. Na różnych etapach ontogenezy zmienia się wysokość i masa ciała oraz zawartość tkanki tłuszczowej. U kobiet wraz z wiekiem zwiększa się ilość tkanki tłuszczowej, szczególnie w okolicy bioder, pośladków i ud. Różnice są zależne od diety i podejmowanej aktywności fizycznej, a także predyspozycji genetycznych. W tym badaniu przeanalizowano różnice pokoleniowe w budowie ciała kobiet.

Cel pracy. Celem pracy było zbadanie różnic międzypokoleniowych w budowie ciała kobiet.

Materiał i metody. Przebadano 90 kobiet (30 studentek fizjoterapii, ich matek i babć). Zmierzono wysokość i masę ciała oraz obwód pasa i bioder. Obliczono wskaźnik masy ciała (BMI) oraz wskaźnik dystrybucji tkanki tłuszczowej (WHR). Oszacowano częstość występowania niedowagi, nadwagi i otyłości według kryteriów WHO. Wyniki poddano analizie statystycznej. Zastosowano statystyki opisowe. Zastosowano test Shapiro-Wilka do określenia rozkładu normalnego. Do obliczeń statystycznych zastosowano test Kruskala-Wallisa, a także testy post-hoc. Przyjęto poziom istotności alfa 0,05. Do obliczeń wykorzystano program Statistica 13.1.

Wyniki. Średnia wysokość ciała studentek wyniosła 166,8 cm, ich matek 160,8 cm, a babć 158,0 cm. Ich średnia masa ciała wynosiła odpowiednio: 59,4 kg, 70,1 kg i 72,5 kg. Ich mediana BMI wynosiła 21,4 kg / m2, 26,3 kg / m2 i 29,2 kg / m2, a ich WHR wynosiły odpowiednio 0,80, 0,86 i 0,87. Niedowagę zaobserwowano tylko u studentek (13%). Częstość występowania kobiet z nadwagą (BMI ≥30) wynosiła 10%, ich matek 33%, i 13% babć, podczas gdy otyłość wynosiła odpowiednio 7%, 30% i 50%.

Wnioski. Wystąpiły różnice międzypokoleniowe w strukturze ciała kobiet. W kolejnych pokoleniach wielkość ciała wzrastała, a wysokość ciała zmniejszała się. Istniały różnice między matkami a potomstwem. Od najmłodszych lat należy monitorować przyrost masy ciała, aby zapobiec rozwojowi otyłości wraz z wiekiem.

Słowa kluczowe: różnice międzypokoleniowe, kobiety, budowa ciała

Aby zobaczyć cały artykuł kliknij.

Kategorie: Publikacje