Raport MultiSport Index 2019 – Aktywnie po zdrowie

https://www.benefitsystems.pl/fileadmin/benefitsystems/relacje_inwestorskie/Centrum_Prasowe/MultiSport_Index_2019/Raport_MultiSport_Index_2019_wersja_14082019.pdf

Dr Agata Mroczek znalazła się w gronie znakomitych ekspertów, którzy wypowiedzieli się w sprawie II edycji badania aktywności fizycznej oraz sportowej Polaków zrealizowanej przez firmę Kantar na zlecenie Benefit Systems.

Raport zawiera 4 działy, wprowadzenie i podsumowanie:

  • Wprowadzenie 6
  • 1. Aktywność fizyczna Polaków 8
  • 2. Aktywność sportowa 20
  • 3. Segmentacja aktywnych Polaków 26
  • 4. Segmentacja aktywnych Polaków po 55. roku życia 34
  • Podsumowanie

Całość raportu – kliknij Raport MultiSport Index 2019 (pdf, 420 KB)

Komentarz eksperta dr Agaty Mroczek do rozdziału 2. Aktywność sportowa Polaków s. 25

” W Polsce wciąż obserwuje się zjawisko niewystarczającej częstotliwości oraz niskiej intensywności podejmowanej aktywności fizycznej. Dodatkowym zagrożeniem wynikającym z zachowań człowieka, które są efektem przemian cywilizacyjnych jest rosnący siedzący tryb życia i coraz większa popularność biernego spędzania wolnego czasu. Dodatkowo może się do tego przyczynić praca biurowa. Chociaż taki rodzaj pracy uważa się za dość bezpieczny, ponieważ stosunkowo rzadko dochodzi w nim do wypadków czy urazów, może jednak prowadzić do szeregu dolegliwości. Połączenie pracy biurowej, w tym ciągłe przebywanie w wymuszonej pozycji może przyczynić się do szeregu niekorzystnych zmian w organizmie. Przede wszystkim należą do nich: nadciśnienie, cukrzyca drugiego typu, zakrzepica w naczyniach żylnych nóg (uczucie ciężkości nóg i obrzęki), zespół cieśni nadgarstka jako konsekwencja nienaturalnego ułożenia ręki podczas korzystania z komputera. Dlatego szczególnie dla osób wykonujących pracę umysłową potrzeba ruchu nabiera szczególnego znaczenia.

dr Agata Mroczek

Ekspert w zakresie anatomii człowieka oraz fizjoterapii w sporcie, wykładowca akademicki”

Komentarz eksperta dr Agaty Mroczek do rozdziału 3.Segmentacja aktywnych fizycznie Polaków s. 29.

Aktywność fizyczna to jeden z głównych składników zdrowego stylu życia. Regularnie podejmowana aktywność fizyczna przynosi wiele korzyści. Jej optymalny poziom stymuluje rozwój, pozytywnie wpływa na układ ruchu, układ krążenia oraz układ nerwowy, w tym poprawia elastyczność mięśni i sta- wów, wzmacnia kości, wydolność serca, ponadto poprawia samopoczucie. Zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) osoby zdro- we, dorosłe (od 18 do 64 roku życia) powinny podej- mować wysiłki: umiarkowane (≥150 min./tydz.) lub intensywne (≥75 min./tydz.), ewentualnie ekwiwa- lent kombinacji wysiłków umiarkowanych i inten- sywnych. Niezbędna dawka aktywności fizycznej może być kumulowana w przynajmniej 10-minuto- wych seriach oraz może składać się z kombinacji wysiłków umiarkowanych i intensywnych.

Uczestniczenie w aktywności fizycznej w celach profilaktycznych wiąże się z optymalnym dawkowaniem ćwiczeń – mając na uwadze częstość, intensywność oraz rodzaj treningu. Zbyt mała dawka ćwiczeń może okazać się niewystarczająca w kontekście efektów fizjologicznych, z drugiej jednak strony nadmierny wysiłek, nieadekwatny do wieku, stanu zdrowia czy możliwości ćwiczącego, może przyczynić się do powstawania kontuzji bądź zniechęcić do dalszego podejmowania aktywności fizycznej. Mając to na uwadze, należy wybrać dla siebie optymalną formę aktywności fizycznej. Trening zdrowotny nie powinien być przymusem i czynnikiem stresogennym, ale sposobem przyjemnego i pożytecznego spędzania czasu. Powinien opierać się na ulubionych formach aktywności fizycznej ze szczególnym uwzględnieniem aktualnych możliwości fizycznych. Dodatkowo powinny to być takie formy aktywności, które można łatwo włączyć do codziennego trybu życia i realizować przez cały rok, kilka razy w tygodniu bądź w weekendy.

dr Agata Mroczek

Ekspert w zakresie anatomii człowieka oraz fizjoterapii w sporcie, wykładowca akademicki”

Raport MultiSport Index 2019: Aktywnie po zdrowie. Badanie aktywności fizycznej oraz sportowej Polaków kliknij

Raport MultiSport Index 2019 (pdf, 420 KB) kliknij