Pomiary antropometryczne

Przed dokonaniem pomiaru należy zaznaczyć na ciele badanego punkty antropometryczne. Następnie przygotować i skalibrować instrumenty antropologiczne. Dokładność pomiaru musi być zgodna z dokładnością użytego instrumentu pomiarowego. Pomiarów wysokościowych i długościowych oraz szerokościowych/głębokościowych dokonuje się przy użyciu antropometru i cyrkla kabłąkowego. Pomiary wysokościowe ciała Pomiary wysokościowe i długościowe Wysokość ciała (B-v) Dowiedz się więcej…

Punkty antropometryczne

Punkty antropometryczne są to dokładnie zdefiniowane miejsca na szkielecie człowieka lub na ciele człowieka. Odległości między nimi lub między nimi a podłożem (podstawą) nazywa się pomiarami antropometrycznymi. Płaszczyzna frankfurcka pozioma to takie ustawienie głowy, w którym odcinek łączący dolną krawędź oczodołu i punkt tragion jest równoległy do podłoża. Głowa – Dowiedz się więcej…