Jak zmierzyć grubość fałdów skórno-tłuszczowych?

Pomiar fałdów skórno-tłuszczowych Pomiary fałdów skór-tłuszczowych wykonywanie są w celu określenia zawartości tkanki tłuszczowej w organizmie i oceny stanu odżywieniaJest o technika szacowania ilości tłuszczu w organizmie. Polega ona na użyciu urządzenia zwanego fałdomierzem o stałym ucisku 10 g/m2. Pomiar zapisuje się w mm. Technika pomiarowa Podczas pomiaru należy uchwycić Dowiedz się więcej…

Pomiary antropometryczne

Przed dokonaniem pomiaru należy zaznaczyć na ciele badanego punkty antropometryczne. Następnie przygotować i skalibrować instrumenty antropologiczne. Dokładność pomiaru musi być zgodna z dokładnością użytego instrumentu pomiarowego. Pomiarów wysokościowych i długościowych oraz szerokościowych/głębokościowych dokonuje się przy użyciu antropometru i cyrkla kabłąkowego. Pomiary wysokościowe ciała Pomiary wysokościowe i długościowe Wysokość ciała (B-v) Dowiedz się więcej…