Pomiar fałdów skórno-tłuszczowych

Pomiary fałdów skór-tłuszczowych wykonywanie są w celu określenia zawartości tkanki tłuszczowej w organizmie i oceny stanu odżywieniaJest o technika szacowania ilości tłuszczu w organizmie. Polega ona na użyciu urządzenia zwanego fałdomierzem o stałym ucisku 10 g/m2. Pomiar zapisuje się w mm.

Technika pomiarowa

Podczas pomiaru należy uchwycić fałd skórno-tłuszczowy palcami – kciukiem i wskazującym – lewej ręki i odciągnąć go od powierzchni ciała. Fałdomierz należy trzymać prawą ręką z i rozwartymi szczękami wsunąć na fałd. Następnie należy zwolnić ramiona i odczytać wynik.

Chociaż taka metoda szacowania zawartości tkanki tłuszczowej jest prosta i szybka, wymaga wysokiego poziomu umiejętności, aby uzyskać dokładne wynik. Ze względu na duże ryzyko błędu, najlepiej, aby ta sama osoba za każdym razem dokonywała pomiarów.

Pomiarów dokonuje się w ściśle określonych miejscach. Dokładne pomiary uwzględniają sumę 10 fałdów, a mniej dokładne – kilku np. trzech.

Grubość fałdu skórno-tłuszczowego pod kątem dolnym łopatki

Miejsce pomiaru: tuż poniżej kąta dolnego kąta łopatki.

Ryc. 2. Pomiar fałdu skórno-tłuszczowego pod kątem dolnym łopatki [1].

Grubość fałdu skórno-tłuszczowego na brzuchu

Miejsce pomiaru: w jednej czwartej odległości między pępkiem a kolcem biodrowym przednim górnym (is) od strony pępka.

Ryc. 3. Pomiar fałdu skórno-tłuszczowego na brzuchu [1].

Grubość fałdu skórno-tłuszczowego na tylnej powierzchni ramienia (nad tricepsem)

Ryc. 4. Pomiar fałdu skórno-tłuszczowego na ramieniu [1].

Miejsce pomiaru: z tyłu, nad mięśniem trójgłowym ramienia, w połowie jego długości, kończyna rozluźniona.

Aby uzyskać informacje dotyczące pomiarów antropometrycznych, przejdź do strony Antropometria.

Bibliografia

  1. Charzewska J., Kopiczko A., Łopuszańska-Dawid M., Bieńko N., Pastuszak A.: Przewodnik do ćwiczeń z antropologii. Cz.1. Wydanie II poprawione i rozszerzone. Wydawnictwo Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Warszawa 2019. 
  2. Malinowski A., Bożiłow W.: Podstawy antropometrii. Metody, techniki, normy. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź 1997.
  3. Iwanek B., Rogowska E.: Antropologia: materiały do ćwiczeń. Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu, Gdańsk 2011. 
  4. Łaska-Mierzejewska T. (red.): Ćwiczenia z antropologii – praca zbiorowa. Wydawnictwo Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Warszawa 2002.