TEST FULLERTON (Senior Fitness Test)

TEST FULLERTON (Senior Fitness Test)  Jest zalecany przez Międzynarodową Radę Nauk o Sporcie i Wychowaniu Fizycznym (ICSSPE – CIEPSS) jako wyjątkowo użyteczny w wielowymiarowej ocenie sprawności fizycznej osób w starszym wieku (powyżej 60 r.ż.). Umożliwia obserwację stopniowego obniżania się sprawności z wiekiem. Ocenia tolerancję, siłę i gibkość górnej i dolnej Dowiedz się więcej…

Budowa ciała i sprawność fizyczna oceniana za pomocą Senior Fitness Test: badanie przekrojowe na próbie polskich seniorów

Na łamach recenzowanego czasopisma Medical Science Pulse ukazał się artykuł “Body structure and physical fitness assessed by the Senior Fitness Test: a cross-sectional study in a sample of Polish seniors” autorstwa: Agata Mroczek, Antonina Kaczorowska, Małgorzata Kaczmarzyk. Cała publikacja w języku angielskim kliknij tutaj Streszczenie w języku polskim: Wstęp: Senior Fitness Test (SFT) to Dowiedz się więcej…