Na łamach recenzowanego czasopisma Medical Science Pulse ukazał się artykuł “Body structure and physical fitness assessed by the Senior Fitness Test: a cross-sectional study in a sample of Polish seniors” autorstwa: Agata Mroczek, Antonina Kaczorowska, Małgorzata Kaczmarzyk.

Cała publikacja w języku angielskim kliknij tutaj

Streszczenie w języku polskim:

Wstęp: Senior Fitness Test (SFT) to ustalony zestaw prób, które starsi pacjenci mają wykonać w celu określenia ich sprawności fizycznej. Specjaliści rehabilitacji wykorzystują wyniki testów SFT do identyfikacji fizycznych słabości w podejmowaniu działań profilaktycznych lub terapeutycznych. 

Cel pracy: Celem pracy była ocena wybranych parametrów budowy ciała i funkcjonalnej sprawności fizycznej osób starszych za pomocą SFT.

Materiał i metody: Zbadano 60 osób (30 kobiet i 30 mężczyzn). Badanych podzielono na dwie grupy wiekowe: młodszą (osoby do 74 roku życia) i starszą (osoby powyżej 75 roku życia). Zmierzono wysokość ciała, masę ciała, obwód talii i obwód bioder. Na podstawie pomiarów obliczono wskaźnik masy ciała (BMI) i stosunek talii do bioder (WHR). Oszacowano częstość występowania nadwagi i otyłości. Do oceny sprawności fizycznej zastosowano Senior Fitness Test (SFT).

Wyniki: Młodsi mężczyźni byli wyżsi, ciężsi i mieli większy obwód bioder niż starsi (odpowiednio p = 0,03, p = 0,02, p = 0,03). Młodsi mężczyźni również wykazali statystycznie istotne lepsze wyniki w próbie zginania ramienia i 2-minutowego marszu (p <0,05). Młodsze kobiety były wyższe (p <0,05) i uzyskiwały lepsze wyniki w prawie wszystkich próbach sprawności, niż starsze kobiety. Pomiędzy młodszymi i starszymi kobietami statystycznie istotne wyniki uzyskano w następujących testach: zginanie ramienia, wstawanie z krzesła w czasie 30 sekund, dosięgnięcia do stopy w siadzie, wstań i idź, i 2-minutowego marszu w miejscu (p <0,05). Nadwaga i otyłość występowały częściej w młodszych grupach u obu płci.

Wnioski: Wiek wpływa na mobilność i sprawność fizyczną, zwłaszcza wśród kobiet. Osoby młodsze charakteryzują się wyższymi parametrami budowy ciała i osiągają lepsze wyniki w teście sprawności fizycznej. 

Słowa kluczowe: starzenie się, budowa ciała, sprawność fizyczna, seniorzy, Senior Fitness Test