Mięśnie grzbietu można podzielić na powierzchowne i głębokie. W tym wpisie zajmiemy się mięśniami grzbietu powierzchownymi. W kolejnym zaś znajdziecie informacje na temat mięśni grzbietu głębokich.

Powierzchowne mięśnie grzbietu dzieli się na dwie grupy – mięśnie kolcowo-ramienne oraz mięśnie kolcowo-żebrowe.

Grupa mięśni kolcowo-ramiennych zawiera 4 mięśnie, zaś grupa mięśni kolcowo-żebrowych 2.

MIĘŚNIE KOLCOWO-RAMIENNEMIĘŚNIE KOLCOWO-ŻEBROWE
1. M. czworoboczny
2. M. najszerszy grzbietu
3. M. równoległoboczny większy
4. M. równoległoboczny  mniejszy
5. M. dźwigacz łopatki
1. M. zębaty tylny górny
2. M. zębaty tylny dolny

MIĘŚNIE KOLCOWO-RAMIENNE

Mięsień czworoboczny (łac. m. trapezius)

Przyczep początkowy: kresa karkowa górna do guzowatości potylicznej zewnętrznej, więzadło karkowe, wyrostki kolczyste od siódmego kręgu szyjnego do ostatniego kręgu piersiowego (C7-Th12) wraz z więzadłem nadkolcowym

Przyczep końcowy:

 • część górna/zstępująca mięśnia czworobocznego – koniec barkowy obojczyka,
 • część środkowa/poprzeczna mięśnia czworobocznego – wyrostek barkowy i grzebień łopatki,
 • część dolna/wstępująca mięśnia czworobocznego
 • część przyśrodkowa brzegu górnego grzebienia łopatki.

Czynność

 • część górna unosi staw ramienny ku górze (”wzruszanie ramionami”); przy ustalonym stawie ramiennym zgina głowę w tył;
 • część środkowa zbliża łopatkę do kręgosłupa;
 • część dolna opuszcza bark lub unosi tułów ku górze;
 • górne i dolne części wspólnie obracają łopatkę (kąt górny zbliża się do kręgosłupa, dolny do przodu i bocznie, a panewka ku górze), co umożliwia uniesienie kończyny ponad poziom.
 • cały mięsień cofa staw ramienny, zbliża łopatkę do kręgosłupa i przybliża ją do klatki piersiowej;
 • w przypadku porażenia mięśnia czworobocznego występują objawy w postaci opuszczenia stawu ramiennego po stronie niedowładu, a także łopatki odstającej.

Mięsień czworoboczny współpracuje z mięśniem zębatym przednim.

Unerwienie: Nervus accessorius (CNXI). Gałęzie splotu szyjnego (Plexus cervicalis)

Unaczynienie: Tętnica poprzeczna szyi i nadłopatkowa

Mięsień najszerszy grzbietu (łac. m. latissimus dorsi)

Przyczep początkowy: wyrostki kolczyste sześciu dolnych kręgów piersiowych (Th7-12), wszystkich kręgów lędźwiowych (L1-5) i grzebień krzyżowy pośrodkowy, powięź piersiowo- lędźwiowa, grzebień biodrowy, tylna trzecia część jego wargi zewnętrznej, powierzchnia zewnętrzna 3-4 dolnych żeber, dodatkowo nieznaczna część ścięgien obejmuje kąt dolny łopatki.

Przyczep końcowy: grzebień guzka mniejszego kości ramiennej.

Czynność:

 • Działanie na staw ramienny: Extensio, adductio et rotatio („sięgnięcie do tylnej kieszeni spodni”)
 • Razem z mięśniem piersiowym większym 1) unosi całe ciało ku górze w czasie wspinania się, 2) puszcza uniesioną kończynę górną (np. podczas rąbania drzewa)

Unerwienie: Nervus thoracodorsalis – gałąź splotu ramiennego. Nerw piersiowo-grzbietowy biegnie po tylnej ścianie jamy pachowej i może zostać uszkodzony w trakcie zabiegu chirurgicznego przeprowadzanego w tej okolicy.

Unaczynienie: Tętnica piersiowogrzbietowa od tętnicy podłopatkowej.

Mięśnie równoległoboczne (łac. mm.  rhomboidei)

Mięsień równoległoboczny mniejszy (łac. m. rhomboideus minor)

Przyczep Początkowy: Więzadło karkowe i wyrostki kolczyste kręgów od C7 do Th1

Przyczep końcowy: brzeg przyśrodkowy łopatki

Mięsień równoległoboczny większy (łac. m. rhomboideus major)

Przyczepy Początkowy: wyrostki kolczyste kręgów od Th2 to Th4

Przyczep końcowy: brzeg przyśrodkowy łopatki

Mięsień dźwigacz łopatki (łac. m. levator scapulae)

Przyczepy Początkowy: wyrostki poprzeczne kręgów od C1 do C4

Przyczep końcowy: Górny odcinek brzegu przyśrodkowego łopatki, od kąta górnego do trójkąta grzebienia

Mięśnie równoległoboczne i dźwigacz łopatki

Czynność – ruchomość łopatki:

 • opuszczanie i rotacja kąta dolnego przyśrodkowo i ku górze (antagoności mięśnia czworobocznego i zębatego przedniego)
 • przyciskanie łopatki do klatki piersiowej (musculi rhomboidei)

Unerwienie: Nervus Dorsalis Scapulae – gałąź splotu ramiennego (jego części nadobojczykowej- od korzenia C4- C5). Przy porażeniu nerwu brzeg przyśrodkowy łopatki odstaje od klatki piersiowej (scapula alata)

Unaczynienie: Tętnica poprzeczna szyi

MIĘŚNIE KOLCOWO-ŻEBROWE

Mięsień  zębaty tylny górny (łac. m. serratus posterior superior)

Przyczep górny: więzadło karkowe, wyrostki kolczyste kręgów od C7 do Th3

Przyczep dolny: od drugiego do czwartego żebra

Czynność: dodatkowe mięśnie oddechowe (dźwiga żebra podczas wdechu).

Unerwienie: Nervi intercostales

Mięsień  zębaty tylny dolny (łac. m. serratus posterior inferior)

Przyczepy Górny: od 8 do 12 żebra

Przyczep dolny: wyrostki kolczyste kręgów od Th11 do L2

Czynność: dodatkowe mięśnie oddechowe (dźwiga on żebra podczas wydechu).

Unerwienie: Nervi intercostales

Bibliografia

 1. Bochenek A, Reicher M. Anatomia człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2018.
 2. Sokołowska-Pituchowa J. Anatomia człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2005.
 3. Ignasiak Z. Anatomia układu ruchu. Tom 1. Wrocław: Wysawnictwo Urban & Partner, 2007.