Wśród wskaźników proporcji wyróżnia się:

 • wskaźniki wagowo-wzrostowe
 • wskaźniki proporcji cech długościowych ciała
 • wskaźniki dymorfizmu płciowego
 • wskaźniki otłuszczenia ogólnego i dystrybucji tkanki tłuszczowej
 • wskaźniki umięśnienia
 • wskaźniki odżywienia

Przed przystąpieniem do obliczeń wskaźników należy:

 • wyznaczyć punkty antropometryczne, kliknij tutaj
 • wykonać pomiary długościowe, szerokościowe i głębokościowe, kliknij tutaj
 • wykonać pomiary obwodów, kliknij tutaj
 • wykonać pomiary fałdów skórno-tłuszczwych

A. Wskaźniki wagowo-wzrostowe

I. Wskaźnik Rohrera

Klasyfikacja według Wankego dla mężczyzn i według Kolasy dla kobiet:

mężczyźnikobiety
smukłyx – 1,24x – 1,37
średni1,25-1,361,38-1,58
tęgi1,37 – x1,59 – x
II. Wskaźnik Queteleta I

Klasyfikacja:

 mężczyźnikobiety
wychudzeniex -300 
budowa bardzo słaba301-319x – 289
budowa słaba320 – 349290 – 314
budowa średnio mocna350 – 369315 – 339
budowa mocna370 – 399340 – 369
budowa bardzo mocna400 – 499370 – x
otłuszczenie500 – x 

III. Wskaźnik Queteleta II (BMI)

Klasyfikacja według WHO:

< 16,00wygłodzenie
16,00-16,99wychudzenie
(spowodowane często
przez ciężką chorobę lub anoreksję)
17,00-18,49niedowaga
18,50-24,99wartość prawidłowa
25,00 – 29,99nadwaga
30,00 – 34,99 I stopień otyłości
35,00 – 39,99 II stopień otyłości (otyłość kliniczna)
≥ 40,00 III stopień otyłości (otyłość skrajna)

B. Wskaźniki proporcji cech długościowych ciała

IV. Wskaźnik długości kończyny górnej

Klasyfikacja:

krótkokończynowyx – 44,9
średniokończynowy45,0 – 46,9
długokończynowy 57 – x

V. Wskaźnik długości kończyny dolnej

Klasyfikacja:

krótkokończynowyx – 54,9
średniokończynowy55,0 – 56,9
długokończynowy57 – x

VI. Wskaźnik międzykończynowy

Klasyfikacja wg Wolańskiego:

mężczyźnikobiety
bardzo długonogix – 83,9x – 82,9
długonogi84,0 – 85,583,0 – 84,9
średniokończynowy86,0 – 87,985,0 – 86,9
długoręki88,0 – 89,987,0 – 89,9
bardzo długoręki90- x 90 – x

VII. Wskaźnik długości tułowia

Klasyfikacja według Wankego dla mężczyzn i według Kolasy dla kobiet:

mężczyźnikobiety
tułów krótkix – 29,5x – 29,4
tułów średni29,6 – 31,229,5 – 30,7
tułów długi31,3 – x30,8 – x

VIII. Wskaźnik barkowo-wzrostowy

Klasyfikacja według Brugscha:

mężczyźni kobiety
wąskobarkowyx – 21,9x – 21,5
średniobarkowy22,0 – 23,021,6 – 22,5
szerokobarkowy23,1 – x22,6 – x

IX. Wskaźnik miedniczno-wzrostowy

Klasyfikacja Vallois:

mężczyźnikobiety
miednica wąskax – 15,9x – 16,5
miednica średnia16,0 – 17,916,6 – 17,5
miednica szeroka18,0 – x17,6 – x

C. Wskaźniki dymorfizmu płciowego

X. Wskaźnik miedniczno-barkowy

Klasyfikacja według Wankego dla mężczyzn i według Kolasy dla kobiet:

mężczyźnikobiety
budowa męskax – 71,5x – 79,3
budowa średnia71,6 – 76,179,4 – 84,5
budowa kobieca76,2 – x84,6 – x

XI. Wskaźnik spłaszczenia klatki piersiowej

Klasyfikacja według Wolańskiego:

mężczyźnikobiety
bardzo płaskax – 64,9x – 65,9
płaska65, – 68,466,0 – 68,9
średniopłaska68,5 – 71,469,0 – 70,9
wysklepiona71,5 – 74,971,0 – 74,4
wypukła75,0 – x74,5 – x

D. Wskaźniki otłuszczenia ogólnego i dystrybucji tkanki tłuszczowej

XII. Body Fat Index (BF%)

XIII. Wskaźnik Waist to Hip Ratio (WHR) 

Klasyfikacja typu dystrybucji tkanki tłuszczowej:

mężczyźnikobiety
gynidalny (pośladkowo-udowy)<1<0,80
androidalny (brzuszny)≥ 1≥ 0,8

XIV. Wskaźnik Waist Circumference (WC)

Obwód pasa (cm) =

Klasyfikacja występowania otyłości brzusznej:

mężczyźnikobiety
obwód prawidłowy< 94 cm< 80 cm
otyłość brzuszna≥ 94 cm≥ 80 cm

XV. Wskaźnik dystrybucji otłuszczenia tułowia

Klasyfikacja typu dystrybucji otłuszczenia:

mężczyźnikobiety
bardziej kobiecyx – 67,65x – 67,0
typ otłuszczenia w normie67,66 – 104,5667,1 – 104,75
bardziej męski104,57 – x104,76 – x

E. Wskaźniki umięśnienia

XVI. Wskaźnik umięśnienia ramienia

Klasyfikacja:

mężczyźnikobiety
ramię smukłex – 77,1x – 76,0
ramię krępe77,2 – x76,1 – x

XVII. Wskaźnik umięśnienia uda

Klasyfikacja:

mężczyźnikobiety
udo smukłex – 90,6x – 93,1
udo krępe90,7 – x93,2 – x

XVIII. Wskaźnik umięśnienia podudzia 

Klasyfikacja:

mężczyźnikobiety
podudzie smukłex – 90,6x – 93,1
podudzie krępe90,7 – x93,2 – x

XIX. Wskaźnik mięśniowy -ocena relatywnego umięśnienia

Klasyfikacja – podział na zakresy według Michalskiego:

umięśnienie bardzo słabex – 30,9
umięśnienie słabe31,0 – 32,9
umięśnienie średnie33,0 – 36,9
umięśnienie silne37,0 – 38,9
umięśnienie bardzo silne39,0 – x

F. Wskaźniki odżywienia

XX. Wskaźnik odżywienia Oedera

Masa ciała teoretyczna

 • wysokość ciała 155-164 – odejmujemy 100
 • wysokość ciała 165-175 – odejmujemy 105
 • wysokość ciała 175-185 – odejmujemy 110
 • wysokość ciała powyżej 185 – odejmujemy 115

Klasyfikacja odżywienia według M. Nowickiej:

mężczyźnikobiety
odżywienie słabex – 93,01x – 83,00
odżywienie mierne93,01 – 97,3883,01 – 87,53
odżywienie średnie97,39 – 106,1387,54 – 96,57
odżywienie dobre106,14 – 110,5196,58 – 101,10
odżywienie bardzo dobre110, 52 – x101,11 – x

XXI. Wskaźnik odżywienia Bornhardta

Klasyfikacja:

odżywienie niedostatecznex – 3,1
odżywienie mierne3,15 – 3,7
odżywienie dobre3,8 – 6,3
odżywienie bardzo dobre6,4 – 6,8
otyłość6,9 – x

XXII. Wskaźnik obwodu mięśni ramienia Arm Muscle Circumference (AMC) stopień ożywienia białkowego

AMC = obwód ramienia spoczynkowy (cm) – (3,14 fałd nad tricepsem w cm)

Klasyfikacja – kryteria oceny AMC (Frisancho):

mężczyźnikobiety
dobry stan odżywienia białkiem> 22,8> 20,9
lekkie niedożywienie22,7 – 20,220,8 – 18,6
umiarkowane niedożywienie20,1 – 17,718,5 – 16,2
ciężkie niedożywienia<17,7<16,2

Bibliografia

 1. Malinowski A, Bożiłow W. Podstawy antropometrii. Metody, techniki, normy. PWN, Warszawa – Łódź, 1997.
 2. Charzewska J., Kopiczko A., Łopuszańska-Dawid M., Bieńko N., Pastuszak A.: Przewodnik do ćwiczeń z antropologii. Cz.1. Wyd. Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Warszawa 2019.