Skład ciała i zachowania zdrowotne starszych kobiet regularnie uczęszczających na zajęcia fitness: badania pilotażowe

Na łamach recenzowanego czasopisma Medical Science Pulse ukazał się artykuł “Body composition and health behaviors among older women attending regular fitness classes: a pilot study” autorstwa: Agata Mroczek, Iwona Dobrowolska, Magdalena Golachowska. Cała publikacja w języku angielskim kliknij Streszczenie w języku polskim:  Wstęp: Średnia długość życia rośnie na całym świecie. Wiele starszych osób cierpi Dowiedz się więcej…

Ocena równowagi i ryzyka upadku u pacjentów na oddziałach geriatrycznych

Na łamach recenzowanego czasopisma Medical Science Pulse ukazał się artykuł “Evaluation of balance and fall risk in geriatric ward patients” autorstwa: Antonina Kaczorowska, Sylwia Rusek, Ewelina Lepsy, Aleksandra Katan, Agata Mroczek. Cała publikacja w języku angielskim kliknij Streszczenie w języku polskim:  Wstęp. Fizyczne zmiany związane ze starzeniem się mogą zmniejszyć autonomię i niezależność funkcjonalną, Dowiedz się więcej…

Budowa ciała i sprawność fizyczna oceniana za pomocą Senior Fitness Test: badanie przekrojowe na próbie polskich seniorów

Na łamach recenzowanego czasopisma Medical Science Pulse ukazał się artykuł “Body structure and physical fitness assessed by the Senior Fitness Test: a cross-sectional study in a sample of Polish seniors” autorstwa: Agata Mroczek, Antonina Kaczorowska, Małgorzata Kaczmarzyk. Cała publikacja w języku angielskim kliknij tutaj Streszczenie w języku polskim: Wstęp: Senior Fitness Test (SFT) to Dowiedz się więcej…

Aktywność fizyczna seniorów – zalecenia, rekomendacje i zestaw ćwiczeń

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) definiuje aktywność fizyczną jako każdy ruch ciała wytwarzany przez mięśnie szkieletowe, który wymaga wydatku energii – w tym czynności podejmowane podczas pracy, zabawy, wykonywania prac domowych, podróży, a także uczestnictwa w zajęciach rekreacyjnych. Określenie „aktywność fizyczna” nie należy mylić ze słowem „ćwiczenia”, czyli podkategorią aktywności fizycznej, Dowiedz się więcej…