Na łamach recenzowanego czasopisma Medical Science Pulse ukazał się artykuł “Body composition and health behaviors among older women attending regular fitness classes: a pilot study” autorstwa: Agata Mroczek, Iwona Dobrowolska, Magdalena Golachowska.

Cała publikacja w języku angielskim kliknij
Streszczenie w języku polskim: 

Wstęp: Średnia długość życia rośnie na całym świecie. Wiele starszych osób cierpi na przewlekłą chorobę, nadmierną masę ciała lub nie prowadzi zdrowego trybu życia i nie stosuje zaleceń dotyczących odżywiania i aktywności fizycznej.

Cel pracy: Celem pracy była ocena zależności między składem ciała kobiet starszych a zachowaniami zdrowotnymi w pięciu obszarach: odżywianie, pielęgnacja ciała, odpoczynek, bezpieczeństwo i aktywność fizyczna.

Materiał i metody: Badana grupa składała się z 36 kobiet regularnie uczęszczających na zajęciach fitness. Użyto Kwestionariusz Pozytywnych Zachowań Zdrowotnych. Wykonano pomiary wysokości i masy ciała, wyliczono wskaźnik masy ciała (BMI) oraz stosunek talii do bioder (WHR), podstawową przemiana materii (BMR). Dokonano badania składu ciała.

Wyniki: Stwierdzono istotne korelacje (p≤0,05) między uczęszczaniem na zorganizowane zajęcia ruchowe a wyższą masą mięśniową i wyższym BMR (podstawowa przemiana materii). Ponadto (a) spanie co najmniej od sześciu do siedmiu godzin w nocy było skorelowane z niższym BMI i niższą masą tkanki tłuszczowej; (b) spędzanie co najmniej 20–30 minut dziennie na odpoczynku było skorelowane niższą zawartością tłuszczu trzewnego; (c) poświęcanie co najmniej 30 minut dziennie na umiarkowany lub ciężki wysiłek fizyczny było skorelowane z niższą masą tkanki tłuszczowej, procentową zawartością tkanki tłuszczowej i otyłością trzewną.

Wnioski: Badanie wskazuje na silne związki między aktywnością fizyczną, wzorami żywieniowymi, odpoczynkiem, długością snu a BMI, otyłością i masą mięśniowej aktywnych fizycznie starszych kobiet. Wyniki sugerują, że koniecznym jest promowanie i wspieranie starszych kobiet w konsekwentnym wdrażaniu zdrowych zachowań w ich życiu.

Słowa kluczowe: skład ciała, zachowania zdrowotne, aktywność fizyczna, starsze kobiety, wskaźniki zdrowia

Cała publikacja w języku angielskim kliknij
Jeśli artykuł okazał się pomocny – udostępnij!