Taśma Powierzchowna Przednia

Taśma Powierzchowna Przednia (TPP) łączy grzbiet stopy z wyrostkiem sutkowatym kości skroniowej. Zabezpiecza jamę brzuszną, angażując się w reakcje obronne. Uczestniczy w zginaniu tułowia i prostowaniu stawów kolanowych.

Przebieg Taśmy Powierzchownej Przednia

Tabela 1. Taśma Powierzchowna Przednia: “stacje kostne” i “tory mięśniowo-powięziowe”

„Stacje kostne”„Tory” mięśniowo-powięziowe
15Powięź czaszki
Wyrostek sutkowy14
13Mięsień mostkowo-obojczykowo-sutkowy
Rękojeść mostka12
11Powięź mostkowa/mostkowo-chrzęstna
Piąte żebro10
9Mięsień prosty brzucha
Guzek łonowy8
Kolec biodrowy przedni dolny7
6Mięsień czworogłowy uda/prosty uda
Rzepka 5
4Ścięgno właściwe rzepki
Guzowatość kości piszczelowej3
2Krótkie i długie prostowniki palców, mięsień piszczelowy przedni, przedni przedział podudzia
Powierzchnia grzbietowa paliczków palców stóp1

Czy Taśma Powierzchowna Przednia istnieje?

Mięsień prosty uda i mięsień prosty brzucha nie łączą się powięziowo. Pomimo, iż nie ma ciągłości mięśniowo-powięziowej, występuje ciągłość mechaniczna. Mięsień prosty uda i mięsień prosty brzucha są połączone mechanicznie poprzez kość miedniczną. Jeśli oba mięśnie ulegną skróceniu, staw biodrowy i tułów zegną się zbliżając do siebie klatkę piersiową i stawy kolanowe. W pozycji stojącej ich wspólne napięcie określa stopień pochylenia miednicy. W czasie przeprostu oba mięśnie są od siebie oddalane – jeśli jedne z nich jest mniej elastyczny, drugi musi przejąć jego funkcję i przenieść napięcie wzdłuż TPP. To może spowodować przeciążenie w jednym z tych mięśni.

Taśma anatomiczna działa jako pojedynczy “tor” dopóki ograniczony jest ruch do ruchu w płaszczyźnie strzałkowej. TPP nie będzie działała jako ciągła linia przy ruchach związanych z rotacją stawu biodrowego i skrętem tułowia, ale zachowuje jedność w funkcji posturalnej i w czasie rozciągania i ruchów w płaszczyźnie strzałkowej.

Ruchy wykonywane w płaszczyźnie strzałkowej (zgięcie-wyprost) będą angażowały całą TPP (Ryc. 1. A).

Ruchy skrętne stawów biodrowych i tułowia będą rozłączały górną część TPP (Ryc. 1. B)

Ryc. 1. Działanie taśmy powierzchownej przedniej

Terapia ruchem – sposoby rozciągania

Należy zachować ostrożność w trakcie terapii ruchem. Pierwsze próby rozciągania tej taśmy warto przeprowadzić pod nadzorem fizjoterapeuty.

A – pozycja kobry

Rozciąganie w pozycji kobry. Głównie jest to rozciąganie od placów stóp do poziomu brzucha. Należy zwrócić uwagę na ustawienie głowy: jeśli w odcinku szyjnym występuje zbyt dużo przeprostu, rozciąganie w okolicy brzucha będzie neutralizowane poprzez skrócenie mięśnia MOS. Należy więc utrzymywać lekko cofniętą brodę, a głowę prosto.

B – Pozycja bohatera

W tej pozycji należy zwrócić uwagę, aby nie było nadmiernej kompensacji w odcinku lędźwiowym kręgosłupa.

C – “Mostek”

W tej pozycji występuje pośredni sposób rozciągania TPP. Odcinek szyjny powinien być utrzymany płasko na podłożu w celu odsunięcia wyrostka stukowatego od wcięcia mostkowego. Palce stóp powinny być ustawione w linii ze zgiętymi podeszwowo stopami, co pozwoli napiąć taśmę od strony kończyn dolnych.

Bibliografia

Myers TW. Taśmy anatomiczne. Meridiany Mięśniowo-Powięziowe dla Terapeutów Manualnych i Specjalistów Leczenia Ruchem. DB Publishing, Warszawa 2010. 

Schleip R. (red.) Powięź. Sport i aktywność ruchowa. Edra Urban & Partner, Wrocław 2017.

Zaciekawił Cię tekst, masz pytania? Napisz w komentarzu.

Udostępnij, może się przydać kolegom fizjoterapeutom 🙂

Kategorie: Anatomia