Pomiary odwodów wykonywane są przy użyciu taśmy centymetrowej/metrycznej w pozycji antropometrycznej (jeśli instrukcja nie stanowi inaczej), przy rozluźnionych mięśniach. Wyniki odczytywane są z dokładnością do 0,1 cm.

1. Obwód klatki piersiowej spoczynkowy (przez [xi])

Wykonanie: taśmę układamy przez punkt (xi),w bezdechu.

Ryc. 1. Pomiar odwodu klatki piersiowej [1].

2. Obwód klatki piersiowej we wdechu (przez [xi])

Wykonanie: taśmę układamy przez punkt (xi) w maksymalnym wdechu powietrza do płuc i rozszerzeniu klatki piersiowej.

3. Obwód klatki piersiowej w wydechu (przez [xi]) 

Wykonanie: taśmę układamy przez punkt (xi), przy maksymalnym wydechu, bez skłony tułowia ku przodowi.

4. Pomiar klatki piersiowej średni

Obliczenia: sumujemy pomiary 2 i 3, następnie dzielimy na 2, tj:  [(2+3)/2]

5. Ruchomość klatki piersiowej

Obliczenia: obliczamy różnicę pomiarów 2 i 3. [3-2]

6. Największy obwód ramienia w spoczynku

Wykonanie: taśmę układamy prostopadle do osi długiej tułowia, w miejscu gdzie obwód jest największy. Kończyna górna w spoczynku, opuszczona swobodnie wzdłuż tułowia, mięśnie rozluźnione.

Ryc. 2. Obwód ramienia w spoczynku [1].

7. Największy obwód ramienia w napięciu 

Wykonanie: taśmę układamy prostopadle do osi długiej ramienia, w miejscu gdzie obwód jest największy, ramię w silnym napięciu. Kończyna górna odwiedzona, zgięta w stawie łokciowym.

Ryc. 3. Obwód ramienia w napięciu [1].

8. Tonus mięśniowy

Obliczenia: od pomiaru 7 odejmujemy pomiar 6, tj.: (7-6).

9. Obwód przez łokieć

Wykonanie: taśmę układamy przez nadkłykcie kości ramiennej, w miejscu największego obwodu, prostopadle do osi długiej kończyny.

10. Największy obwód przedramienia

Wykonanie: taśmę układamy prostopadle do osi długiej przedramienia, w miejscu, gdzie obwód przedramienia jest największy, nieco poniżej stawu łokciowego. Kończyna opuszczona wzdłuż tułowia, mięśnie rozluźnione.

Ryc. 4. Największy obwód przedramienia [1].

11. Najmniejszy obwód przedramienia

Wykonanie: taśmę układamy prostopadle do osi długiej przedramienia, w miejscu, gdzie obwód jest najmniejszy, tuż powyżej nasad dalszych kości przedramienia.

Ryc. 5. Najmniejszy obwód przedramienia [1].

12. Największy obwód uda

Wykonanie: taśmę układamy poziomo tuż poniżej fałdu pośladkowego, taśma ułożona prostopadle do długiej osi uda przy równomiernym obciążeniu obu kończyn. Mięśnie powinny być rozluźnione.

Ryc. 6. Największy obwód uda [1].

13. Obwód przez kolano (przez [pat])

Wykonanie: taśmę układamy poziomo przez środek rzepki (tym samym kolana). Jest to pomiar największego obwodu kolana. Mięśnie powinny być rozluźnione.

14. Obwód pod kolanem

Wykonanie: taśmę układamy poziomo w przewężeniu tuż pod kolanem, a nad łydką. Mięśnie powinny być rozluźnione.

15. Największy obwód podudzia (przez [sur])

Wykonanie:przez największą wypukłość łydki, przy równomiernym obciążeniu obu kończyn. Wynik odczytujemy z dokładnością do 1 mm. 

Ryc. 7. Największy obwód podudzia [1].

16. Najmniejszy obwód podudzia 

Wykonanie: taśmę układamy tuż ponad kostkami nasad dalszych podudzia, w miejscu największego przewężenia “pęciny”, przy równomiernym obciążeniu obu kończyn.

Ryc. 8. Najmniejszy obwód podudzia [1].

17. Obwód bioder

Wykonanie: przez największą wypukłość mięśni pośladkowych przez najbardziej wysunięte ku tyłowi punkty pośladków lub/i na wysokości krętarza większego kości udowej, przy równomiernym obciążeniu obu kończyn. Wynik odczytujemy z dokładnością do 1 mm. 

Ryc. 9. Obwód bioder [1].

18. Obwód w pasie (przez [zl-zl])

Wykonanie: taśma ułożona poziomo przez największe przewężenie tułowia w talii. W przypadku wydatnego brzucha, między dalszym brzegiem luku żebrowego i górnym brzegiem grzebienia kości biodrowej. Pomiar w bezdechu.

19. Obwód brzucha (przez [om])

Wykonanie: taśmę układamy poziomo przez środek pępka (om). Pomiar w bezdechu.

Ryc. 10. Obwód pasa [5].

Bibliografia

  1. Charzewska J., Kopiczko A., Łopuszańska-Dawid M., Bieńko N., Pastuszak A.: Przewodnik do ćwiczeń z antropologii. Cz.1. Wydanie II poprawione i rozszerzone. Wydawnictwo Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Warszawa 2019. 
  2. Malinowski A., Bożiłow W.: Podstawy antropometrii. Metody, techniki, normy. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź 1997.
  3. Iwanek B., Rogowska E.: Antropologia: materiały do ćwiczeń. Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu, Gdańsk 2011. 
  4. Łaska-Mierzejewska T. (red.): Ćwiczenia z antropologii – praca zbiorowa. Wydawnictwo Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Warszawa 2002.
  5. Lemoncito M, Paz-Pacheco E, Lim-Abrahan M, Jasul G, Thiele I, Sison Ch. Impact of Waist Circumference Measurement Variation on the Diagnosis of Metabolic Syndrome. Philippine Journal of Internal Medicine 2010; 48(3): 7- 12.