W recenzowanym czasopiśmie naukowym z Impact Factorem Acta Gymnica ukazał się artykuł Effect of the MobilityWOD training program on functional movement patterns related to the risk of injury in CrossFit practitioners autorstwa: Antonina Kaczorowska, Katarzyna Noworyta, Agata Mroczek, Ewelina Lepsy.

Całość artykułu w oryginale kliknij, a poniżej streszczenie w języku polskim.

Bodybuilding hand training dumbbell

Streszczenie w języku polskim:

Wstęp

Cieszący się dużą popularnością CrossFit jest popularną obecnie formą aktywności fizycznej. Jednak ze względu na swoją specyfikę i dużą intensywność jest również połączony ze sporym ryzykiem kontuzji. Istotnym elementem profilaktyki przeciwurazowej jest kompleksowa funkcjonalna ocena zawodnika, natomiast odpowiednie techniki mobilizacyjne, stosowane w treningu MobilityWOD, pozwalają odpowiednio przygotować narząd ruchu do wymagającego wysiłku fizycznego.

Cel

Celem badania jest ocena wpływu programu treningowego MobilityWOD na podstawowe wzorce ruchowe związane z ryzykiemkontuzji u dorosłych mężczyzn praktykujących CrossFit.

Metody

Badaniem objęto 30 mężczyzn w wieku 20–35 lat, którzy trenują CrossFit pięć razy w tygodniu. Na początku przeprowadzono ocenę funkcjonalną za pomocą testu Functional Movement Screen (FMS), w tym ocenę jakościową prób takich jak: głęboki przysiad (deep squat), przeniesienie kończyny dolnej nad płotkiem (hurdle step), przysiad w wykroku (in-line lunge), ruchomość obręczy barkowej (shoulder mobility), aktywne uniesienie wyprostowanej kończyny dolnej (active straight leg raise), ugięcie ramion w podporze (trunk stability push-up) – stabilizacja tułowia, stabilność rotacyjna tułowia (rotational stability). Następnie przez 8 tygodni uczestnicy wykonywali dodatkową jednostkę MobilityWOD raz w tygodniu. Trening trwał 45 minut. Podczas treningu MobilityWOD uczestnicy wykonywali technikę autorozluźniania mięśniowo-powięziowego, stosując wałki piankowe, piłki lacrosse i ćwiczenia z gumą oporową. Po tym czasie ponownie przeprowadzono ocenę za pomocą testu FMS.

Wyniki

Po przeprowadzeniu programu MobilityWOD uczestnicy uzyskali znacznie wyższe wyniki w teście FMS, uzyskując 17,3 ± 1,79 punktu w porównaniu z 15,9 ± 2,39 punktów (średni rozmiar efektu). Liczba uczestników, którzy uzyskali wynik równy lub mniejszy niż 14 punktów w teście FMS (co wiąże się z wyższym ryzykiem kontuzji), spadła z 26% do 6% po wprowadzeniu dodatkowej jednostki treningowej Mobility). W kilku próbach uczestnicy uzyskali istotną statystycznie poprawę: Deep Squat, Shoulder Mobility, Active Straight-Leg Raise.

Wnioski

Po wprowadzeniu treningu MobilityWOD mężczyźni trenujący CrossFit osiągnęli lepsze rezultaty testu FMS, tym samym poprawiła jakość odstawowych wzorców ruchowych i zmniejszyło się ryzyko kontuzji.

Słowa kluczowe: aktywność fizyczna, test FMS, mobilność, sprawność fizyczna

Całość artykułu w oryginale kliknij